Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. august 2010
KARIN SVENSSON SMITH (MP), RIKSDAGSLEDAMOT, TRAFIKUTSKOTTET
ANNIKA LILLEMETS (MP), RIKSDAGSKANDIDAT

Utskriftvänlig
Fasa ut fossila drivmedel
Det behövs ett nationellt biogasmål för att klara omställningen till klimatvänliga transporter. Vi vill se kraftfullare satsning på biogas i hela landet.
Sveriges fordonsflotta ska vara oberoende av fossila drivmedel 2030. Det har riksdagen beslutat men planen för att nå dit saknas. De som bor i städer med god kollektivtrafik eller har jobbet på cykelavstånd drabbas inte så hårt. Däremot är det ett svek mot alla dem i vårt glest befolkade land som har svårt att klara sig utan bil. Fordonstillverkare, mackägare, kommuner och de som tänker köpa bil, behöver få veta vad som gäller.

Vi rödgröna har en plan. VI har reserverat oss i riksdagens trafikutskott till förmån för ett biogasprogram som syftar till att öka produktionen och göra biogasen tillgänglig över hela landet. Att byta bensin och diesel mot biogas ger en överlägsen klimateffekt. Görs biogasen av avloppsvatten, gödsel och annat som läcker växthusgaser blir klimatnyttan dubbel.

Biogas är det enda fordonsbränsle som klarar Svanenmärkningens alla kriterier. Visst är klimathotet den stora ödesfrågan men det är inte acceptabelt att ersättning av fossila drivmedel ökar hälsorisker, bidrar till vattenbrist, tränger undan matproduktion eller biotoper som behövs för att behålla väl fungerande ekosystem.

Den kraftigt ökade efterfrågan på biogas de senaste åren riskerar att leda till brist. Vi anser att det behövs ett nationellt biogasmål för att klara omställningen till klimatvänliga transporter.

I den rödgröna budgetmotionen finns flera förslag som kan underlätta biogasinvesteringar, till exempel höjd koldioxidskatt, återinfört mackstöd som kan användas för bidrag till biogaspumpar och stöd till dem som vill konvertera sin bil och därmed minska sitt oljeberoende. Vi föreslår också att det ska bli ett krav att Svanenmärkta bränslen ska finnas att köpa i alla kommuner.

Den kraftfulla biogassatsning som vi rödgröna vill göra ger både klimatnytta och jobb, inte minst i Linköping.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga