Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. september 2010
Karin Svensson Smith (MP), riksdagsledamot trafikutskottet
Lise Nordin (MP), riksdagskandidat
Johan Hellström (MP), riksdagskandidat
Tom Andersson (MP), gruppledare Borås

Utskriftvänlig
En stad för människor ? inte bilar
Om behovet av bil i städerna i större grad tillgodoses av taxi, hyrbil och bilpool frigörs plats för sådant som gör städer trevliga att vara i.
I staden måste det vara lätt att leva utan bil. Eftersom bilar står stilla 96 procent av sin livstid upptar parkeringsplatser mycket mark som annars kan användas till lekplatser, odlingslotter eller bostadsbyggande.

Uteserveringar, torghandel och småbutiker gör stadskärnor attraktiva att besöka. I trivsamma städer finns parker, museer och andra ickekommersiella inrättningar. Vackra offentliga utrymmen skapar mötesplatser och motverkar segregation. Städer där många människor vågar röra sig utomhus både dag- och kvällstid är levande städer. De senaste åren har åtskilliga gator i centrala Borås blivit bilfria, vilket vi gröna välkomnar. Miljöpartiet var exempelvis starkt drivande i att göra Sandwalls Plats vid Viskan bilfri. Området har idag blivit en mycket populär plats för att strosa, sitta i trappan eller ta en fika.

Oavsett stadens storlek finns det också ett samband mellan välmående och trafikplanering. Trivsamma Köpenhamn har det näst lägsta bilinnehavet bland Europas huvudstäder. I Zürich förklaras topplaceringen i en rankning av tidskriften Economist med att spårvagnslinjerna byggdes ut istället för att tas bort när folk fick råd att köpa bil.

Självklart finns det tillfällen då kollektivtrafik, cykel och gång inte räcker till. Men om behovet av bil i städerna i större grad tillgodoses av taxi, hyrbil och bilpool frigörs plats för sådant som gör städer trevliga att vara i.

Rättvis användning av gatuutrymmet är en annan dimension som är relevant i diskussionen om hur städer skall planeras. I Stockholm har trafikräkningar visat att bilar disponerar 60 procent av utrymmet mellan husen trots att gångtrafikanterna är fem gånger så många som de personer som sitter i bilen.

Det är ingen tillfällighet att spårvagnar fått en renässans - en ny spårvagnslinje startar var sjätte vecka. Allt fler värdesätter frisk luft, minskat buller och mindre klimatpåverkan mer än plats för bilen.

Efter förslag från Miljöpartiet har en utredning tillsatts om hur Borås stad i framtiden skulle kunna ha spårvagnstrafik.
Miljöpartiet bejakar en ekologiskt hållbar rörlighet och vill att det skall vara lätt att leva utan bil i städerna. Vi värnar om levande stadskärnor med ett rikt utbud av handel genom att kräva ett moratorium för externa köpcenter som cementerar bilberoende. Vi vill att staten skall medfinansiera utbyggnad av spårvagnslinjer istället för nya motorvägar. Vi anser att alla barn bör ha säkra gång- och cykelmöjligheter till sin skola. Ett större grönt inflytande kan göra städerna mer hälsosamma och trygga att bo i.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga