Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. september 2010
KARIN SVENSSON SMITH. riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Kilometerskatt är klok klimatpolitik
Inkomsterna från en kilometerskatt för lastbilar kan bidra till finansieringen av förbättrad tågtrafik.
Karolina Boholm, ansvarig för transportpolitik vid Skogsindustrierna, ifrågasätter i ”Skatten hotar jobb i Skåne” den 28 augusti förslaget att Sverige ansluter sig till det ökande antal länder i Europa som inför kilometerskatt för lastbilar. I artikeln finns inga förslag som kan fylla kilometerskattens syfte; att minska klimatpåverkan, vägslitage eller andra negativa effekter av lastbilstrafik.

De trafikprognoser som gjordes innan Öresundsbron invigdes för tio år sedan underskattade tågtrafikens popularitet. Sedan 1997 har antalet tågresenärer i Sverige ökat med 56 procent. Allt fler företag vill kombinera väg med järnväg för att minska godstransporternas klimatpåverkan. Detta intresse för järnvägstrafik möter alliansregeringen med att fördubbla banavgifterna inom en fyraårsperiod.

Istället för att göra tågresor dyrare vill vi rödgröna möta människors önskan om bättre tågtrafik genom 100 miljarder kronor till upprustning och nya spår. Inkomsterna från en kilometerskatt för lastbilar är en del av finansieringen av detta järnvägspaket.

Statens institut för kommunikationsanalys, Sika, visar att sysselsättningseffekterna av en kilometerskatt blir små. För livsmedelsindustrin förväntas positiva effekter eftersom närodlat och närförädlat väntas ta marknadsandelar från livsmedel som åkt långt med lastbil. Vi rödgröna förordar en differentiering utifrån geografi och bränslekvalitet som fyller skattens omställningsambition utan att skada basindustrin.

Det alternativ till kilometerskatt som Moderaterna förespråkar – att ta ut all avgiftshöjning via skatt på bränslet – drabbar bara dem som tankar i Sverige. Varför skall svenska åkare betala 20 kronor milen för att köra på autobahn samtidigt som svenska åkerier tappar mark gentemot utländska åkerier som kan köra gratis på svenska vägar?

94 procent av energin till svenska transporter kommer från olja. Klimatpolitiken behöver mindre av tom retorik och mer av effektiva åtgärder. Kilometerskatt för lastbilar är klimatpolitik på riktigt, en åtgärd som ökar vår generations ansvarstagande gentemot kommande generationer.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga