Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. september 2010
Karin Svensson Smith (MP),riksdagsledamot trafikutskottet
Lise Nordin (MP), 2:a på Göteborgs riksdagslista
Karolina Skog (MP), 2:a på Malmös kommunfullmäktigelista

Utskriftvänlig
Taxi ett komplement till kollektivtrafiken
För de tillfällen när kollektivtrafik och cykel inte räcker till ser vi att taxi kan vara ett alternativ till privat bilägande för stadsbor. Det finns många fördelar med detta men för att taxi ska kunna bli ett komplement till kollektivtrafiken krävs flera åtgärder. Bland annat behöver taxi bli undantaget från trängselavgift.
I storstäder är det ständigt brist på mark. Invånare vill ha mer plats för cykelvägar, grönytor och utomhusserveringar. Ny mark för bebyggelse står också på önskelistan. Andelen hårdgjord mark måste minska för att motverka översvämningar. Den effektivaste åtgärden för att tillgodose dessa önskemål är att byta bilresor mot kollektivtrafik och cykel. Men det finns tillfällen där dessa transportsätt inte räcker till.

Vi vill lyfta taxis möjligheter att utgöra ett lämpligt komplement för att kunna tillgodose stadsbors resbehov. Eftersom en privatbil är parkerad 96 procent av sin levnadstid jämfört med 50 procent i genomsnitt för taxibilar skulle stora ytor frigöras om taxi kan ersätta personligt bilinnehav för en del av stadens invånare.

Fördelarna för taxi jämfört med att äga en egen bil för den enskilde är främst lägre kostnader, mindre problem med parkering, reparationer med mera.

För att en utveckling av taxinäringen ska gå åt rätt håll krävs det ett antal åtgärder. Ett utökat samarbete med tåg- och bussoperatörer kan göra att taxi blir en naturlig del av kollektivtrafiken så att hela resan löper smidigare. Redan i dag finns det busschaufförer som beställer taxi åt de bussresenärer som så önskar, men samarbetet kan gälla mycket annat.

Om taxi fungerar så bra som en del av eller ett komplement till kollektivtrafiken att antalet privatbilar minskar är det logiskt att taxibilar undantas från trängselavgift i de städer som beslutar att införa sådana avgifter.

En annan väsentlig åtgärd för att för att taxi ska bli effektivare är att skapa sunda konkurrensvillkor. Det borde löna sig att vara hederlig; betala skatt, arbetsgivaravgifter och avtalsenliga löner. I dag finns kryphål som utnyttjas av oseriösa taxiföretag.

Måste få stopp på fusket

Enligt Skatteverkets beräkningar utgör den svarta omsättningen i taxibranschen mellan två och fyra miljarder kronor årligen. Dessa summor motsvarar cirka en miljard rena skatteintäkter som uteblir – varje år. Seriösa och ansvarstagande taxiföretag riskerar att slås ut från marknaden.

En lagändring som gör att alla taxiresor skall registreras i redovisningscentraler behövs för att få stopp på fusket. Trots att allt är färdigutrett och remissbehandlat har den borgerliga regeringen inte gjort någonting för att stoppa skattefusket.

Taxibranschens roll som en klimatsmart trafikoperatör är enklare att se om alla chaufförer utbildas i eco-driving och kör i klimatsmarta hastigheter. Miljöbilsandelen bland taxi är väsentligt högre jämfört med privata bilar; i Stockholm 47 procent, i Göteborg 36 procent och i Malmö 20 procent. Ökningen av biogastaxi bör fortsätta. Men då måste också stat och kommun ta ansvar för att det blir en större produktion av biogas och fler tankningsmöjligheter i hela landet.

För att fler ska tycka att taxi är ett praktiskt och säkert transportsätt bör det bli lättare att få bilbarnstolar om detta önskas vid beställning av taxiresan. Alkolås efterfrågas i allt fler upphandlingar och det bör Taxiförbundet även fortsättningsvis verka för. För att funktionshindrade samt andra taxikunder lättare ska kunna hämtas och lämnas är det angeläget att det bli bättre övervakning av och tuffare sanktioner mot felparkering.

Underlätta för dem som väljer bort bilen

Taxi ses i många ögon som lyxkonsumtion. Genom att ersätta personbil med kollektivtrafik, cykel och taxi är det dock möjligt att slippa vardagsbekymmer och utgifter som ett bilinnehav medför. Enligt riksdagens utredningstjänst lägger ett genomsnittligt Stockholmshushåll 31 580 kr på drift och skatt för sin bil. I Malmö och Göteborg är motsvarande siffra 29 580 kronor och i svenska pendlingskommuner är siffran uppe i 41 070 kronor. I dessa kalkyler är inte värdeminskningen med, vilket sannolikt är den största kostnaden.

Även om det finns många som inte kan föreställa sig att vara utan en egen bil blir det allt fler som väljer bilpool, hyrbil på semestern samt taxi i stället för att äga en egen bil. Statistiken över körkort talar för att en ökande grupp unga vuxna inte kommer att köra bil över huvudtaget.

Med tanke på vilka attraktiva ytor som kan frigöras och hur trängseln kan minska bör samhället underlätta för dem som väljer bort bilen. Om politiker sätter klimatmålen i fokus bör besluten utgå från att det ska vara lätt att leva utan bil i städerna.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga