Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. september 2010
Karin Svensson Smith (MP), trafikpolitisk talesperson
Utskriftvänlig
Centerns miljölista en droppe i havet
Andreas Carlgren och Åsa Torstensson påstår att Centern jagar utsläpp från bilar. Centerpartiet försöker ju profilera sig som alliansens gröna röst. Men den rösten har mest varit ett pip när det verkligen gäller.
Inför årets val har Carlgren och hans partikamrater fått in en enda skarp punkt om klimat i alliansens valmanifest. Det är den så kallade supermiljöbilspremien som ska ge 5 000 bilar med nollutsläpp under nästa mandatperiod. Alla utsläppsminskningar är bra, men Carlgrens superpremie är en droppe i ett mycket, mycket stort hav.

Högt räknat kommer den att leda till en minskning med 15 000 ton klimatgaser. Utsläppsminskningen från superpremien motsvarar 0,26 promille av de svenska utsläppen. Det kan också sättas i relation till de 140 000 ton ökade utsläpp som blir följden av att bygga Carlgrens motorväg – Förbifart Stockholm. Detta är den enda klimatåtgärd Centerpartiet har fått igenom för de kommande fyra åren. Inte mycket jaktlycka för Carlgren, men pipa kan han.

En seriös jakt på utsläpp har fler åtgärder för att öka effektiviteten i bilparken. Men den måste också ha ett bredare angrepp för att lyckas.

De rödgröna har presenterat ett valmanifest med en lång rad satsningar för att minska utsläppen i Sverige.

Fungerande kollektivtrafik viktigast

I första hand gäller det att erbjuda människor i storstäder en fungerande kollektivtrafik. Det gör vi – men inte alliansen. Det gäller att bygga höghastighetståg genom södra Sverige så att människor kan förflytta sig snabbt på ett klimatvänligt sätt. Det gör vi – men inte alliansen. Det gäller att satsa mer på att uppgradera den befintliga järnvägen så att godstransporter på järnväg kan bli effektivare och kombineras med lastbil. Det gör vi – men inte alliansen. Slutligen gäller det att erbjuda vanliga bilister nya och förnybara bränslen, såsom biogas, i glesbygden. Det gör vi – men inte alliansen.

Listan på vad de rödgröna gör för klimatet kan göras mycket längre. På Carlgrens lista finns en droppe i havet. Skillnaden blir tydlig när man ser på resultaten. Om Alliansen får fortsätta att regera kommer utsläppen av klimatgaser – enligt regeringens egen prognos – bara att minska marginellt fram till 2020. Med en rödgrön politik kommer de att minska med 22 procent. Det kallar jag att jaga utsläpp Andreas Carlgren. Miljöpartiet tycker att handling väger tyngre än ord. Eller pip.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga