Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. september 2010
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot
Magnus Ehrencrona, MP-riksdagskandidat Helsingborg
Gustaf Wiklund, etta på MP-Helsingborgs kommunfullmäktigelista
Anna-Maria Myszka Gustavsson, ordfförande MP Helsingborg

Utskriftvänlig
Biogas överlägset bränsle
Trots att 94 procent av energin till det svenska transportsystemet kommer från olja saknar regeringen politik för förnybara drivmedel. Det räcker inte med centerns supermiljöbilspremie för 5000 nya bilar, det måste finnas drivmedel också.
Bilen kommer även i framtiden att vara en bärande del av transporterna på landsbygden. Trots att 94 procent av energin till det svenska transportsystemet kommer från olja saknar regeringen politik för förnybara drivmedel. Det räcker inte med centerns supermiljöbilspremie för 5000 nya bilar, det måste finnas drivmedel också.

Regeringen har sagt att undantaget i pumplagens fjärde steg kommer att permanentas. Det innebär att landsbygden lämnas utanför utvecklingen av förnybara drivmedel. Vi vill ha en ny pumplag som ställer krav på att bränslen som uppfyller Svanens kriterier ska finnas att köpa i alla kommuner. Vi vill också ge stöd så inte mackar läggs ner där människor är beroende av bilen.

Klimateffekten av att byta bensin och diesel mot biogas är överlägsen. Görs biogasen av gödsel, avloppsvatten och annat som nu läcker växthusgaser blir klimatnyttan dubbelt positiv. Biogas är det enda fordonsdrivmedel som klarar Svanen-märkningens kriterier. Även om klimathotet är den stora ödesfrågan är det inte acceptabelt att ersättning av fossila drivmedel ökar hälsorisker, bidrar till vattenbrist, tränger undan matproduktion eller förstör värdefulla ekosystem.

Enligt uppgifter från Riksdagens Utredningstjänst har antalet gasbilar fördubblats under den gånga mandatperioden, men antalet biogasmackar har inte alls ökat lika mycket. Vi rödgröna är överens om att biogasmackar ska finnas i hela landet. Vi har förslag på bidrag till biogaspumpar och konverteringsstöd så att man kan minska sitt oljeberoende utan att köpa en ny bil. Landsbygdsstödet bör kunna användas till stöd för att restprodukter i lantbruket blir råvara till biogas. Vi vill att klimatfinansieringsstöd (KLIMP) ska återinföras och kunna användas för lokala investeringar i biogas. Det behövs en statlig lånegaranti för att det ska bli tillräckligt med investeringar i produktion, uppgradering och distribution av biogas till tankställen.

För att banker ska låna ut pengar för investeringar i biogas så måste dess långsiktiga lönsamhet säkerställas. De rödgröna förslagen bidrar till detta, medan Reinfeldts besked om utebliven höjning av koldioxidskatten har motsatt effekt. Återinförande av skatt på avfallsförbränning samt skatt på handelsgödsel underlättar för att det organiska av hushållsavfallet ska samlas in, rötas till gas och ger växtnäring till åkermarken. Nuvarande regler för förmånsbilar med biogas bör förlängas och skattenedsättningen för biogas behållas. Regeringen försöker utmåla sig som bilisternas bästa vän, men när det kommer till kritan om vem som har mest långsiktig politik för bilisterna så kommer det att visa sig att skenet bedrar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga