Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. september 2010
Richard Holmqvist är ordförande i Miljöpartiet i Falun
Karin Svensson Smith (MP) är riksdagsledamot trafikutskottet

Utskriftvänlig
Rödgrön klimatpolitik för Dalarna
Klimathotet är inte över. Det har bara blivit tyst. Men det duger inte att sitta tyst och vänta, åtgärder måste till. En av de stora utsläpparna av växthusgaser är transportsektorn, som svarar för 40 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan.

Den 19 juli i år meddelade SMHI: "Enligt amerikanska NOAA har årets första sex månader; januari-juni, varit det varmaste halvåret som uppmätts. Trots att det återstår sex månader av året så har 2010 redan nu överträffat 1998 i flest antal varmaste månader då nu mars, april, maj och juni alla varit rekordvarma."


Klimathotet är inte över. Det har bara blivit tyst. Men det duger inte att sitta tyst och vänta, åtgärder måste till. En av de stora utsläpparna av växthusgaser är transportsektorn, som svarar för 40 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan. Olja utgör 94 procent av sektorns energiförbrukning. Därför måste vi effektivisera vägtransporterna ur klimatsynpunkt, föra över trafik till järnväg och sjöfart samt minska transporternas omfattning. För att åstadkomma det krävs styrmedel. När det inte är valår kan vi vara nästan överens om att både höjd bensinskatt och kilometerskatt behövs.


Såväl Vägtrafikbeskattningsutredningen 2004, den rödgröna transportpolitiska propositionen 2006 som klimatberedningen 2008 föreslog införande av kilometerskatt. Den kan differentieras efter miljöklass, antal axlar och vikt på fordonet. I det rödgröna förslaget står att landsdelar som inte har några alternativ inte ska missgynnas av kilometerskatten som därför kommer att vara olika hög i olika delar av landet.


Resor till jobbet ska kompenseras fullt ut med ett höjt skatteavdrag. Körning på fritiden får du betala själv, men det handlar om måttliga belopp. Kör du 1 500 mil om året med en bil som drar 0,8 liter per mil på fritiden skulle det kosta dig endast 50 kronor mer i månaden, 50 kronor som går direkt till koldioxidreducerande insatser


När alla transportslag täcker de kostnader de ger upphov till så får vi de bästa kombinationerna av väg, järnväg och sjöfart. För klimatets skull är det avgörande att vi lyckas åstadkomma detta så fort som möjligt.


Andreas Carlgren, denne centerpartist och katastrof till miljöminister, säger ändå ibland något bra. Han har föreslagit att Dalarna ska bli "pilotlän för grön utveckling". Men, som vanligt när det gäller "alliansens gröna röst", stannar det vid ord. Centerpartiet i Dalarna lägger nu ner stor möda på att förhindra effektiva åtgärder som leder till målet. En rödgrön politik är nödvändig för att Dalarna ska bli bäst, inte bara minst dåligt!


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga