Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. september 2010
Karin Svensson Smith Riksdagsledamot MP
Utskriftvänlig
Vi tar klimatet på allvar
Vi rödgröna vill att staten ska ha råd med både höghastighetsjärnväg, spårvagnslinjer i storstäder och upprustning av befintliga spår. Alliansen väljer bort höghastighetsspår. Deras magra järnvägsbudget räcker inte ens för att underhålla järnvägen så att resenärer kan slippa ideliga förseningar och trassel.
Satsningar på järnväg är den största skillnaden mellan blockens budgetar. Rödgröna har jämfört med regeringen 100 miljarder kronor mer till järnvägsinvesteringar de kommande tio åren. Vi har bedömt att det är nödvändigt för att kunna möta människors önskan att åka tåg och samtidigt kunna tillgodose näringslivets efterfrågan på kombinationer av väg/järnväg. Vi vill att staten ska ha råd med både höghastighetsjärnväg, spårvagnslinjer i storstäder och upprustning av befintliga spår. Alliansen väljer bort höghastighetsspår. Deras magra järnvägsbudget räcker inte ens för att underhålla järnvägen så att resenärer kan slippa ideliga förseningar och trassel.

All internationell erfarenhet talar för att en sammanhållen och snabb tågtrafik med tiderna synkade till varandra är bäst på att få över bilister till kollektivtrafik. Åtskilliga undersökningar visar att gemensamma biljettsystem och tidtabeller med hög tillförlitlighet är viktigt för folk som vill åka kollektivt. Allt detta står vi rödgröna för medan alliansen försöker tillämpa en teoretisk avregleringsmodell som minskat kollektivtrafikens andel överallt där den tillämpats i världen. Det behövs fler spår, inte fler tågbolag.Supermiljöbilspremien är centerns dunderkur för att rädda världens klimat. De vill ge 40 000 till 5 000 personer som köper nya elbilar. Vi rödgröna föredrar att ge konverteringsstöd till dem som inte har råd att köpa en ny bil, men ändå vill gå över till ett klimatsmart bränsle. Vi vill också införa en miljöbilspremie för åkerier som köper lastbilar med lägre klimatpåverkan. Alliansen vill inte att pumplagens krav på förnybart bränsle ska fullföljas. Människor som bor på landsbygd och är beroende av bilen lämnas därmed i sticket när oljan bli dyrare att pumpa upp. Vi rödgröna har en biogasstrategi med 16 förslag som underlättar för produktion och distribution av biogas i hela landet.

Alliansen har beslutat att fördubbla banavgifterna inom en fyraårsperiod. Det gör biljett- och tågfraktpriser högre. Vi rödgröna prioriterar att införa en kilometerskatt för lastbilar så som Schweiz, Tyskland, Österrike, Tjeckien och Slovakien har gjort. Polen, Danmark samt flera andra EU-länder har beslutat att följa efter för att stoppa ökningen av lastbilar och få över gods på järnväg och sjöfart. Vi förstår inte varför svenska åkare ska få betala när de kör i andra länder samtidigt som Sverige låter den utländska lastbilstrafiken köra gratis. En regering med klimatansvar låter det klimatsmarta vara billigare än det som bidrar till växthuseffekten. Alliansen gör tvärtom.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga