Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. september 2010
Blekinge Läns Tidning
Utskriftvänlig
Ensidig höjning av banavgifter
En fördubbling och att det kan medföra höjda biljettpriser och förändrade konkurrensförutsättningar om inte motsvarande höjningar genomförs för andra transportslag.
Regeringen talar ofta om behovet av smarta kombinationer av järnväg, väg och sjöfart. Där är vi helt överens. Mot bakgrund av detta ter sig regeringens strategi att höja priserna för tågtransporter genom att fördubbla banavgifterna utan att samtidigt införa en kilometerskatt på tunga lastbilar inte helt logisk.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga