Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 27. august 2010
Peter Eriksson, Kalix, språkrör (MP)
Karin Svensson Smith, Malmö, trafikpolitisk talesperson (MP)
Thomas Nihlén, riksdagskandidat för Miljöpartiet i Västerbotten

Utskriftvänlig
Botniabanan värd bli mer än en stump
Med den sittande regeringen blir den nyinvigda Botniabanan en ensam snutt av högklassig järnväg som inte kan nyttjas till sin fulla potential. Lokala "lappa-och-laga"-åtgärder genomförs. Men de stora greppen som kan ge rejäla effekter och nya resmönster lyser med sin frånvaro.
I morgon invigs Botniabanan, en kustnära järnväg som kommer att halvera restiderna Umeå-Stockholm, från 11 timmar till ungefär 5,5 timmar. Likaså kommer restiden Örnsköldsvik-Umeå att halveras. Det finns alltså stor anledning att fira öppnandet av banan, som kommer att bli en viktig länk i ett sammanlänkat och effektivt järnvägssystem. Åtminstone om vi rödgröna får bestämma.
Miljöpartiet har, tillsammans med de andra rödgröna partierna, satsningar för att bättre nyttja Botniabanans potential. En av de viktigaste är en fyra miljarders satsning mellan Gävle och Sundsvall för att höja hastigheterna och få fler avgångar mellan Umeå och Stockholm.
Tågtrafiken kommer att öka kraftigt på Ådalsbanan och Ostkustbanan till följd av Botniabanan. Vi investerar därför i en ny mötesstation på Bergslagsbanan, sträckan Sandviken-Kungsgården.

Norrbotniabanan är oerhört viktig för att bygga vidare på en snabb och effektiv järnväg längs hela Norrlandskusten. Kuststräckan mellan Umeå-Luleå är Sveriges mest tätbefolkade region som i dag saknar dagtågstrafik. Med moderna tåg kan restiderna halveras.
Resan mellan Skellefteå och Umeå kommer exempelvis att ta 45 minuter i stället för som i dag en och en halv timme med buss. Industrins transportkostnader beräknas minska med en tredjedel, tack vare att varje tåg kommer att kunna ta emot mer gods och transporterna blir snabbare. Vi rödgröna vill börja bygga första etappen av Norrbotniabanan redan 2014, en satsning som omfattar tio miljarder kronor.
Det var de rödgröna partierna som tog beslut om att Botniabanan skulle byggas och första spadtaget togs 1999 av dåvarande statsminister Göran Persson. På den tiden var Moderaterna på riksnivå motståndare till banan. Med en annan majoritet i riksdagen under denna tidsperiod så hade det i dag inte funnits någon ny Botniabana att inviga.

Men nu när invigningen nalkas är Moderaterna gärna med på tåget. Vi undrar hur de egentligen tänker kring hur banan ska fortsätta att trafikeras? Regeringen har varken avsatt ordentligt med pengar för att förstärka järnvägen mellan Sundsvall-Gävle eller för att bygga Norrbotniabanan. Med den sittande regeringen blir den nyinvigda Botniabanan en ensam snutt av högklassig järnväg som inte kan nyttjas till sin fulla potential. Dessutom planeras nu för att den norrländska nattågstrafiken ska bantas till ett minimum och mer än halveras i volym.
Regeringens infrastruktursatsning saknar strategiskt viktiga järnvägssatsningar och det är väldigt få nya projekt som ingår i planen. Lokala "lappa-och-laga"-åtgärder är vad som genomförs, medan de stora greppen som kan ge rejäla effekter och nya resmönster lyser med sin frånvaro.

En rödgrön regering skapar en högklassig järnvägsinfrastruktur som tjänar hela landet. Det rödgröna infrastrukturpaketet innehåller hundra miljarder större satsningar på järnvägsinfrastruktur än regeringen. Det är strategiska och offensiva satsningar på att utveckla nätet, skapa kapacitet och möjlighet till större resmängder och kortare restider. Det handlar bland annat om att komma i gång med byggandet av höghastighetsbanorna mellan Stockholm-Göteborg samt Stockholm-Malmö genom att påbörja bygget av de delsträckor som planeringsmässigt är redo för byggstart.
Den ökade kapaciteten frigör även för ökad regionaltrafik och godstrafik på de redan befintliga banorna. På så sätt skapas förutsättningar för ordentligt ökade transportvolymer, ökad reskvalitet och en större tillförlitlighet i systemet.
Kort sagt, det som behövs för att få en väl fungerande järnväg som uppfyller behoven och resenärernas förväntningar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga