Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 9. august 2010
Matilda Modig (mp)
Karin Svensson Smith (mp)
Gustav Fridolin (mp)

Utskriftvänlig
Minerallagen gör Skåne till en bananrepublik
En femtedel av hela Skåne kan bli gruvområde. Minerallagen gör att vi i stort sett skänker bort vårt land till den som har råd att exploatera. Om Shell även skulle hitta uran, vilket inte är otänkbart eftersom de borrar i radioaktivt alunskiffer, så är det fritt fram för dem att bryta det också.
På ett kontor i Luleå sitter en tjänsteman som har titeln Bergmästare. Det var den enda person det multinationella företaget Shell behövde kontakta för att få tillstånd att leta fossilgas tvärs över hela Skåne.

Bergmästarens enda uppgift var då att fråga sig om det är trovärdigt att Shell kommer att utvinna gas i det fall de hittar någon. Eftersom detta är högst sannolikt fick Shell klartecken. Beslutet krävde inga som helst miljömässiga hänsyn. Varken lokalpolitiker, experter eller markägare hade något som helst att sätta emot.

Om Shell nu hittar gas ligger beslutet ännu en gång hos Bergmästaren som i praktiken alltid ger tillstånd.

En femtedel av hela Skåne kan bli gruvområde. I alla fall om nuvarande regering får bestämma. Beslutet kan överklagas, men länsrättens praxis är att ta större hänsyn till "rikets intressen" än till miljörisker. Med riksintresse menas på ren svenska ekonomisk inkomst för staten. Men av den stora ekonomiska vinst som Shell hoppas på tilldelas markägarna och staten sammanlagt ynka två promille av vinsten.

Minerallagen gör att vi i stort sett skänker bort vårt land till den som har råd att exploatera. Om Shell även skulle hitta uran, vilket inte är otänkbart eftersom de borrar i radioaktivt alunskiffer, så är det fritt fram för dem att bryta det också.

Lagen skrevs redan på 1600-talet. Då för att Svenska kronan skulle kunna bryta silver i Lappland utan att samerna skulle kunna ha något att säga till om. Samma lag gör det idag möjligt för stora utländska bolag att fritt bedriva gruvdrift i Sverige.

Näringsminister Maud Olofsson har svarat Miljöpartiet att hon inte har för avsikt att ändra minerallagen eftersom hon tycker att den fungerar tillfredsställande. Det borgerligt styrda näringsutskottet kom nyligen fram till att kommuner, länsstyrelser, markägare och andra berörda har tillräckligt att säga till om enligt nuvarande lagstiftning. Det vill säga i praktiken ingenting.

Vi i Miljöpartiet är inte nöjda med denna föråldrade och otillfredsställande lagstiftning. Berörda kommuner och Länsstyrelser måste ha vetorätt. Varken Skåne, Jämtland, Lappland eller någon annan del av Sverige ska behöva bli överkörda som om vi levde i en bananrepublik.

Miljölagstiftningen måste stärkas så att miljörisker väger tyngre än enbart ekonomiska vinstintressen. Det är på tiden att hela vår lagstiftning står på miljöns och den lilla människans sida.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga