Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 9. september 2010
Karin Svensson Smith (MP),trafikpolitisk talesperson
Birgitta Losman (MP), kandidat regionfullmäktige
Ann-Sofie Andersson (MP), kandidat kommun- och regionfullmäktige, Karlsborg
Medlemmar i nätverket Kvinnor i transportpolitiken

Utskriftvänlig
Miljöpartiet satsar på Karlsborgsbanan
Men en satsning på kollektivt resande är också nödvändigt för att förbereda oss inför stigande oljepriser och dyrare bensin. Det måste nu ske satsningar i hela landet, annars kommer landsbygden stå illa rustad när oljepriserna stiger. Därför vill Miljöpartiet de gröna fördubbla både kollektivtrafiken och järnvägskapaciteten till 2020.
Det ska vara enkelt att resa miljövänligt. Det är dags för ett Sverige där vi alla kan nå orter, städer och metropoler – klimatsmart. Men en satsning på kollektivt resande är också nödvändigt för att förbereda oss inför stigande oljepriser och dyrare bensin. Det måste nu ske satsningar i hela landet, annars kommer landsbygden stå illa rustad när oljepriserna stiger. Därför vill Miljöpartiet de gröna fördubbla både kollektivtrafiken och järnvägskapaciteten till 2020.

I vår regionala infrastrukturplan har vi satsat 100 miljoner kronor mer än majoriteten (S+C+FP) på att rusta upp järnvägar i hela regionen, bland annat Karlsborgsbanan. MP har också under 2010 i en motion föreslagit att regionen ska arbeta för återupptagen gods- och persontrafik på Karlsborgsbanan. I den rödgröna trafiköverenskommelsen finns en pott på 9 miljarder kronor, där vi gör en särskild satsning på investeringar i lågtrafikerade banor. Från den här potten har länen via Trafikverket möjlighet att ansöka om medel för infrastrukturåtgärder som har fokus på jobb, klimat och kollektivtrafik. Reinvesteringar i lågtrafikerade banor är ett bra exempel på kollektivtrafiksatsning. De går snabbt att genomföra och i många fall finns en outnyttjad potential i fråga om kollektivtrafikresande. Om det finns en lokal vilja, finns här alltså pengar att söka för att rusta upp Karlsborgsbanan, förutsatt att det blir en rödgrön regering den 19 september.

Att rusta upp Karlsborgsbanan stärker de orter som berörs av trafiken, minskar Västra Götalandsregionens klimatpåverkan och bidrar till regionförstoring. Förutom att en modern järnväg kortar restiden för pendling Skövde-Karlsborg avsevärt, är det också ett viktigt led i att få en hållbar och attraktiv turistnäring i regionen. Men det är också en viktig satsning för att göra Skövde till en knutpunkt i nordöstra Skaraborg, från vilken vi kan fortsätta binda ihop landets järnvägsnät när satsningar görs på andra håll genom t.ex. Götalandsbanan och Bergslagsbanan.

Män och kvinnor transporterar sig på olika sätt. Män åker generellt mer bil än kvinnor, och de åker också längre. Kvinnor reser kollektivt och cyklar i mycket högre grad än män. En satsning på kollektivtrafik och ökad cykling är därför en satsning på jämställdheten, där målet ska vara ett jämställt transportsystem, som svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall också ges samma möjligheter att påverka transportsystemets utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. Det är därför angeläget att rösta in fler kvinnor i transportpolitiken.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga