Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 18. september 2010
Karin Svensson Smith,riksdagsledamot MP
Matias Lundström, riksdagskandidat MP

Utskriftvänlig
Biogas är ett steg i rätt riktning
I takt med att oljepriset kommer att stiga är det vår skyldighet som politiker att se till att det finns bra och förnybara drivmedel tillgängligt på landsbygden. Utifrån statsfinansiell synvinkel är det ett plus om dyr oljeimport kan ersättas med inhemsk bränsleproduktion där vi på Gotland har utmärkta förutsättningar för produktion av biogas.
Vi står inför en nödvändig klimatomställning av transporterna. Bilen kommer även i framtiden att vara en bärande del av transporterna på landsbygden.
I takt med att oljepriset kommer att stiga är det vår skyldighet som politiker att se till att det finns bra och förnybara drivmedel tillgängligt på landsbygden. Klimateffekten av att byta bensin och diesel mot biogas är överlägsen. Görs biogasen av gödsel, avloppsvatten och annat som nu läcker växthusgaser blir klimatnyttan dubbelt positiv.

Även om klimathotet är den stora ödesfrågan är det inte acceptabelt att ersättning av fossila drivmedel ökar hälsorisker, bidrar till vattenbrist, tränger undan matproduktion eller biotoper som behövs för att behålla väl fungerande ekosystem. Utifrån statsfinansiell synvinkel är det ett plus om dyr oljeimport kan ersättas med inhemsk bränsleproduktion där vi på Gotland har utmärkta förutsättningar för produktion av biogas. Ytterligare en fördel för biogas är att det redan finns kommersiellt tillgängliga personbilar som fyller alla de säkerhets- och andra krav som ställs på konventionella bilar. Nuvarande regler för förmånsbilar med biogas bör förlängas.

Enligt uppgifter från Riksdagens Utredningstjänst har antalet gasbilar fördubblats under den gånga mandatperioden, medan antalet biogasmackar ökat med cirka 50 procent. Det är alltså fler som vill köra med biogasbil. Samtidigt släpar arbetet med att ordna smidig och tillgänglig distribution av biogasen efter. Det behövs ett nationellt biogas mål med fokus på ökad produktion, uppgradering till biogas och distribution över hela landet.

Vi vill behålla nedsättningen av skatten för förnybara bränslen, och vi föreslår en höjning av koldioxidskatten med 17 öre. På så sätt blir det mer fördelaktigt att tanka förnybart. Det måste alltid vara billigare att köra klimatsmart än klimatdåligt.

Återinförande av skatt på förbränning av avfall samt skatt på handelsgödsel underlättar för att det organiska av hushållsavfallet ska samlas in, rötas till gas och ge växtnäring till åkermarken.

Vi rödgröna föreslår ett nytt klimatfinansieringsstöd (KLIMP) till kommunerna, som ska kunna användas för investeringar i biogas. Vi har också förslag om stöd som kan användas för bidrag till biogaspumpar och konverteringsstöd för dem som vill minska sitt oljeberoende utan att köpa en ny bil. Landsbygdsstödet bör kunna användas för att understödja att restprodukter i lantbruket tas till vara och utnyttjas som råvara till biogas.

Utöver detta menar vi att det behövs en statlig lånegaranti för att det ska ske tillräckligt med investeringar i produktion, uppgradering och distribution av biogas till tankställen. För att banker ska våga låna ut pengar för biogasinvesteringar så måste biogasens långsiktiga lönsamhet säkerställas. De rödgröna förslagen bidrar till detta, medan Reinfeldts besked om utebliven höjning av koldioxidskatten försvårar biogasinvesteringar.

Tänk stort - tänka grönt och börja modernisera Sverige!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga