Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. september 2010
Karin Svensson Smith, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna
Bodil Ceballos, riksdagsledamot för Miljöpartiet de gröna

Utskriftvänlig
Klimatomställning av transporterna i hela landet
Regeringens politik innebär i praktiken att landsbygden lämnas utanför utvecklingen av förnybara drivmedel. För oss i Miljöpartiet är det oacceptabelt. Pumplagen bör ställa krav som medför att bränslen som uppfyller Svanens kriterier ska finnas att köpa i alla kommuner. Att backa bandet är inget alternativ; att inte prioritera förnybart är samma sak som att prioritera fossilt.
Regeringens politik innebär i praktiken att landsbygden lämnas utanför utvecklingen av förnybara drivmedel. För oss i Miljöpartiet är det oacceptabelt. Pumplagen bör ställa krav som medför att bränslen som uppfyller Svanens kriterier ska finnas att köpa i alla kommuner. Att backa bandet är inget alternativ; att inte prioritera förnybart är samma sak som att prioritera fossilt.
Regeringens politik innebär i praktiken att landsbygden lämnas utanför utvecklingen av förnybara drivmedel. För oss i Miljöpartiet är det oacceptabelt. Pumplagen bör ställa krav som medför att bränslen som uppfyller Svanens kriterier ska finnas att köpa i alla kommuner. Att backa bandet är inget alternativ; att inte prioritera förnybart är samma sak som att prioritera fossilt.
Vi står inför en nödvändig klimatomställning av transporterna. Bilen och lastbilen kommer även i framtiden att utgöra en viktig del av transporterna. Det som behövs är smartare kombinationer av transporter, så att det är möjligt att resa med tåg snabbt och smidigt. Så att det är möjligt att tanka sin bil med biogas. Så att det är möjligt att lasta om gods mellan lastbil, sjöfart och järnväg på ett effektivt sätt.

I takt med att stigande oljepris är det vår skyldighet som politiker att se till att det finns bra möjligheter att ställa om till förnybara drivmedel, inte minst på landsbygden där behoven av bil är störst. Att som regeringen, bortse från behovet av förnybara drivmedel på landsbygden är ett svek mot framtidens bilister.

I regeringens valmanifest klargörs att undantaget i fjärde steget i pumplagen kommer att permanentas. Det innebär i praktiken att landsbygden lämnas utanför utvecklingen av förnybara drivmedel. För oss i Miljöpartiet är det oacceptabelt. Vi vill revidera pumplagen så att det ställs krav som medför att bränslen som uppfyller Svanens kriterier ska finnas att köpa i alla kommuner. Att backa bandet är inget alternativ; att inte prioritera förnybart är samma sak som att prioritera fossilt.
Klimateffekten av att byta bensin och diesel mot biogas är överlägsen. Görs biogasen av gödsel, avloppsvatten och annat som nu läcker växthusgaser blir klimatnyttan dubbelt positiv. Vi rödgröna är överens om att öka antalet biogasmackar så att det finns ett nät av stationer över hela landet. Vi vill behålla nedsättningen av skatten för förnybara bränslen och vi föreslår en höjning av koldioxidskatten. På så sätt blir det mer fördelaktigt att tanka förnybart. Vi föreslår ett nytt klimatfinansieringsstöd (KLIMP) till kommunerna, som ska kunna användas för investeringar i biogas.
För att godstransporterna ska vara samhällsekonomiskt effektiva krävs att spelreglerna mellan de olika transportslagen är rättvisa. Först då kan sjöfart, järnväg och väg kombineras på bästa sätt. Därför föreslår vi införandet av en kilometerskatt på tunga lastbilar. Det bidrar också till att upprätthålla en god kvalitet på vägarna. Dessutom är kilometerskatten konkurrensneutral, den betalas även av utländska åkare och den har redan genomförts i ett flertal europeiska länder

Regeringen fördubblar banavgifterna utan att på motsvarande sätt öka kostnaderna för lastbilstransporter, vilket gör det dyrare att åka tåg och att transportera gods med på järnväg. Resultatet blir att det blir ännu mer fördelaktigt att transportera gods med lastbil istället för med tåg.

Vi använder alla intäkter från kilometerskatten till att investera i järnvägen, inte minst för att förbättra godstransporterna. Vi rödgröna investerar 100 miljarder mer i järnväg och kollektivtrafik än regeringen den kommande tioårsperioden.

Med en rödgrön regering påbörjas en klimatomställning av transporterna i hela landet. Även den som bor på landsbygden har rätt till förnybara drivmedel och en väl fungerande järnväg.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga