Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. januar 2010
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Stefan Edlund kommunfullmäktigeledamot Varberg (mp)
Agneta Börjesson partisekreterare (mp)

Utskriftvänlig
Det finns ett samband mellan Köpenhamn och Varberg
Efter misslyckandet i Köpenhamn måste vi fatta nationella, regionala och lokala beslut som minska klimatutsläppen.
Köpenhamnsmötet ledde inte det avtal som behövs för att stoppa klimatförändringarna. Nu är det beslutsamhet den känsla som behövs, inte besvikelse. Regeringscheferna måste snarast samlas igen och fatta bindande beslut om tillräcklig minskning av klimatpåverkan, överföring av resurser och annat som behövs för att bevara de ekosystem människan är beroende av för sin överlevnad. Det finns redan planer för ett möte i Mexico, COP16, i december nästa år.

Vi andra kan inte bara vänta på att någon annan ska ta ansvar för vår gemensamma framtid. Alla kan göra skillnad på något sätt. Merparten av debatten förra året har handlat om klimatmötet i Köpenhamn eller vad enskilda kan göra. Det är dags att rikta sökljuset på de politiska beslut som fattas av kommuner och regeringen. Sverige kan ställa om till ett fossilfritt samhälle, men då krävs det att politiken fokuserar på klimat vid beslut om investeringar, skatter och lagar.

Om Sverige ska kräva av andra länder ska satsa på modern teknik som underlättar för att ställa om samhället så bör vi göra det själva också. Det räcker absolut inte med att byta bränsle även om detta också ska göras. Enligt FNs klimatpanel måste 80 procent av omställningen inom transportsektorn handla om att använda mindre energi ifall klimatmålen ska nås. Det bästa sättet att spara energi är att ersätta bilresor med kollektivtrafik eller cykel. För många är det en önskan att kunna välja åka kollektivt till jobbet, tåget framför flyget för semesterresan, och cykeln i stället för bilen när det gäller korta avstånd. För att det ska vara möjligt krävs dock att politikerna fattar beslut som underlättar för alternativ till bilen.

Trots alla försök att hålla en klimatprofil i samband med Köpenhamnsmötet väljer regeringen Reinfeldt att höja banavgifterna som gör järnvägstrafik dyrare i stället för att införa kilometerskatt för de lastbilar som sliter mest på vägarna och står för stora utsläpp. Regeringen ger stora ägartillskott till SAS som släpper ut växthusgaser, men har vinstkrav på SJ som står för klimatsmarta resor.

Regeringen ska i vår bestämma om hur infrastrukturplanens 417 miljarder kronor ska fördelas mellan vägar och spår. För att finnas i klimatfronten bör regeringen säga ja till höghastighetsspår i stället för att fortsätta subventionera flyget genom t ex att låta bränslet vara obeskattat. Det valet borde vara lätt eftersom järnvägen dras med kapacitetsbrist, förseningar och svårigheter att göra den plats som efterfrågas för godstrafik. De 30 miljarder som regeringen planerar att lägga på en motorväg i Stockholm skulle i stället kunna användas för att förse Sveriges åtta största städer med moderna spårvagnssystem.

På motsvarande sätt kan det som i regeringens planer är tänkt för att vidga vägkapaciteten användas för att underlätta för företag och enskilda som vill använda järnväg. I Halland behövs flera järnvägssatsningar. Ett par av de viktigaste är Västkustbanan Varberg-Hamra samt Viskadalsbanan, Varberg-Boråslänken. Kommunpolitikerna kan prioritera cykelbanor och bussfiler framför parkeringsplatser. Allt detta kan verka futtigt när vi står inför hotet om klimatförändringar. Men då ska vi ha klart för oss att alla klimatutsläpp är lokala någonstans och att vi för de kommande generationernas skull inte har något moraliskt alternativ till att försöka avvärja klimatkatastrofen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga