Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. januar 2010
Karin Svensson Smith (mp) ledamot riksdagens trafikutskott
Utskriftvänlig
Kilometerskatt är ett viktigt styrmedel
Det är nog så att Thonfors ärligen vill att klimatproblemen ska mötas med de effektivaste och minst kostsamma åtgärderna, när det gäller den värderingen är vi överens. Men vi har landat på olika slutsatser om vilka dessa åtgärder är. Det skriver Karin Svensson Smith (MP) i genmäle till Staffan Thonfors, Skogindustrierna (NT/
...15/1). Staffan Thonfors, som är transportdirektör på Skogsindustrierna, anmäler i NT den 15/1 att det finns både samstämmighet i, och skillnader mellan de åsikter hans uppdragsgivare och miljöpartiet har i klimatfrågan. Detta är inte konstigt. Thonfors företräder ett särintresse och miljöpartiet är ett parti som har ansvar för en helhet när det gäller miljö- och transportpolitiken.

De två saker Thonfors skjuter in sig på är höghastighetstågen och kilometerskatten. I dag är kapacitetsbristen det största problemet för järnvägen. Detta leder till förseningar när även små störningar snabbt sprider sig i det överlastade järnvägsnätet. Eftersom mer trafik måste över till järnvägen så räcker det inte med upprustning av befintliga banor, utan nya banor måste byggas parallellt med de gamla på huvudsträckningarna. Och när man gör detta så är det rimligt att modernast möjliga teknik används, att de nya banorna byggs för höga hastigheter.

När det gäller kilometerskatt på tunga lastbilar är ett viktigt ekonomiskt styrmedel för att smarta kombinationer av väg, järnväg och båt ska ersätta vägtransporter. Transportsektorn står i dag för cirka 40 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser och det är den enda sektor i Sverige där utsläppen inte har minskat. I stället har de kontinuerligt ökat sedan 1993. Trafiken med tunga lastbilar är det främsta skälet till denna ökning. År 2006 körde svenska lastbilar 2,4 miljarder kilometer inom landets gränser, en sträcka motsvarande 60 000 varv runt jorden och en ökning med 29 procent sedan 1980.

De näringar som transporterar mycket gods vill gärna använda allt större och längre lastbilar. Det är lätt att förstå detta, eftersom det är billigare för dem. Men tunga lastbilar sliter extremt mycket mer på vägarna och är därför dyra för skattebetalarna.

Skogsindustrierna är viktiga för Sverige och de synpunkter de har ska givetvis mötas med respekt och eftertanke. Det är nog så att Thonfors ärligen vill att klimatproblemen ska mötas med de effektivaste och minst kostsamma åtgärderna, när det gäller den värderingen är vi överens. Men vi har landat på olika slutsatser om vilka dessa åtgärder är.
Det är nog så att Thonfors ärligen vill att klimatproblemen ska mötas med de effektivaste och minst kostsamma åtgärderna, när det gäller den värderingen är vi överens. Men vi har landat på olika slutsatser om vilka dessa åtgärder är. Det skriver Karin Svensson Smith (MP) i genmäle till Staffan Thonfors, Skogindustrierna (NT/
...15/1). Staffan Thonfors, som är transportdirektör på Skogsindustrierna, anmäler i NT den 15/1 att det finns både samstämmighet i, och skillnader mellan de åsikter hans uppdragsgivare och miljöpartiet har i klimatfrågan. Detta är inte konstigt. Thonfors företräder ett särintresse och miljöpartiet är ett parti som har ansvar för en helhet när det gäller miljö- och transportpolitiken.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga