Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. januar 2010
Karin Svensson Smith (MP), riksdagens trafikutskott
Utskriftvänlig
Gillar Timbro skattesubventioner?
Tankesmedjor på högerkanten brukar argumentera mot skattesubventioner och för skattesänkning på arbete. Därför undrar jag varför denna linje inte omfattar flyget. Den flygtrafik Timbro är omöjlig att upprätthålla på marknadsmässiga villkor.
Tankesmedjor på högerkanten brukar argumentera mot skattesubventioner och för skattesänkning på arbete. Därför undrar jag varför denna linje inte omfattar flyget. Den flygtrafik Timbrochefen Maria Rankka vurmar för (Aktuella frågor 15.1) är nämligen omöjlig att upprätthålla på marknadsmässiga villkor.

Svenska staten har genom upprepade ägartillskott hållit SAS under armarna och ändå tror ingen seriös bedömare att det bolaget klarar sig. Det japanska flygbolaget Japan Airlines gick i konkurs den 19 januari trots saftiga ägartillskott från sin statliga ägare.

Alla fossila bränslen som används på landbacken har koldioxidskatt, samtidigt som flygbränslet är helt obeskattat. I Halmstad får hyresgästerna i de kommunägda husen genom sina hyror täcka underskott på kommunens flygplats. I Torsby stödköper kommunen flygresor från sin egen flygplats. Kristianstads kommun och region Skåne ger årliga bidrag till ”Kristianstads International Airport”.

Timbro kan inte förneka att flyget per personkilometer är det i särklass sämsta sättet att resa. Istället hänvisar de till en tänkt lösning med syntetiska bränslen med biomassa som råvara. Men, som den nyligen utgivna rapporten från Expertgruppen för miljöstudier visar, kan dessa bränslen vara sämre än bensin ur klimatsynpunkt, och dessutom så dyra att de inte kan konkurrera med fossila bränslen utan subsidier.

Hur skulle det vara om Timbro stod bakom näringspolitiskt kloka investeringar i framtidens transportsystem i stället för att klamra sig fast vid det förra seklets statsstödda transportslag?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga