Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 9. februar 2010
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Dags för staten att sälja SAS
Det finns inga strategiska näringspolitiska eller transportpolitiska skäl för staten att äga ett flygbolag, skriver Karin Svensson Smith i en debattartikel på SvD.se.
"Den ekonomiska utvecklingen i ett land är alltid ett samspel mellan tre sektorer: näringsliv, hushåll och den offentliga sektorn, där var och en har sin givna roll. Det finns en skillnad i syn på exakt var gränserna mellan rollerna går, men huvudregeln bör nog vara att staten inte utan goda skäl bör äga bolag i konkurrensutsatta branscher. Skälet är givetvis att skattebetalarnas pengar generellt sett inte ska gå till att subventionera verksamheter som konkurrerar på en marknad, eftersom det riskerar att snedvrida konkurrensen."

"Vi står inför en omvandlig av transportsektorn där oljepriset står inför en press uppåt, antingen till följd av brist, eller till följd av politiskt beslutade ekonomiska styrmedel.

Detta kommer att få till följd att fördelningen mellan olika transportslag förskjuts, från energikrävande transporter som personbilar och flyg och mot kollektiva och energisnåla transportslag, som tåg, buss, tunnelbana och spårvagn.

Enbart av detta skäl är flyget strategiskt ointressant att binda kapital i, och ta ett ekonomiskt ansvar för, medan spårtrafik är strategiskt mer intressant."

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga