Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. marts 2010
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Utskriftvänlig
Motståndarna hittar på saker vi inte sagt
Vad det handlar om är att järnvägen i Sverige har för låg kapacitet, både vad gäller hastighet och plats för tåg, och måste rustas upp/byggas ut för att vi ska klara två viktiga politiska mål: Klimatet och människors möjligheter att förflytta sig snabbt, bekvämt och till en överkomlig kostnad.
I ett antal artiklar och insändare den senaste tiden har det påståtts att miljöpartiet vill lägga ner Kallinge flygplats. Detta är inte sant.

Vad det handlar om är att järnvägen i Sverige har för låg kapacitet, både vad gäller hastighet och plats för tåg, och måste rustas upp/byggas ut för att vi ska klara två viktiga politiska mål: Klimatet och människors möjligheter att förflytta sig snabbt, bekvämt och till en överkomlig kostnad.

Vi är på väg från oljesamhället alldeles oavsett vad vi gör, helt enkelt för att oljan kommer att bli dyrare i framtiden. Idag växer asiatiska ekonomier som Kina, med över en miljard invånare, och Indien, med en miljard invånare snabbt och konkurrensen om oljan blir därmed allt större.

Vi måste bygga ett samhälle som klarar en bra levnadsstandard även när oljan är dyr. Detta betyder att även Blekinge kommer att behöva nyare och modernare järnväg, exempelvis trafikerade av sådana tåg som kan köra både på vanlig räls och utnyttja höghastighetsbanor.

Därmed, när detta finns på plats, kommer flyget förmodligen att tappa passagerare. Detta är vad som hänt i alla länder där järnvägen byggs ut: Folk åker då hellre tåg.

Miljöpartiet vid flera tillfällen har motionerat om att Sydostlänken bör byggas för att öka tillgängligheten till järnvägstrafik och minska trycket av lastbilar på E22. Det är dåligt för alla som bor i Blekinge att inte ha bättre spårförbindelser när bränslepriset stiger. Tillgång till kollektivtrafik kommer att betyda mycket mer för människor när det inträffar.

Redan idag är Kina världens största bilmarknad, men de är också världens största marknad för nya tåg, för de har insett att ett modernt transportsystem inte har råd att förlita sig på bilar och flyg. På liknande sätt resonerar man idag i många länder i Europa där man satsar hårt på höghastighetståg och anslutningar till höghastighetsspår. Jag inser givetvis att våra politiska motståndare gärna vill säga emot oss, men att hitta på att vi sagt saker som vi inte sagt är faktiskt inte ärligt. Miljöpartiet vill öka Blekinges möjligheter till en god ekonomisk utveckling genom att öka investeringarna i infrastruktur.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga