Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. marts 2010
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Kollektivt resande kan bli norm med höghastighetståg
Klimatpolitik förknippas ofta med att göra mindre av saker som folk gillar. Det behövs det visioner för hur ett fossilfritt samhälle kan fungera. Med det syftet har Carl Schlyter och jag tagit fram broschyren ”Med gröna tåget ut i världen” och vill visa hur nordbor kan resa till Medelhavet, snön i Alperna och mötet i Bryssel utan att flyga.
Max en femtedel av transportsektorns klimatbeting kan klaras genom att byta bränsle. Minskad transportvolym och övergång till klimatsmarta transportslag är därför avgörande om målen ska nås. I mps infrastrukturmotion skriver vi att spårinvesteringsmedlen ska fördelas i förhållande till var det finns störst potential att ersätta bil och flyg.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga