Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. marts 2010
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Vinstkrav större problem än snön
SJ bör slippa vinstutdelningskravet och avregleringsexperimentet på spåren bör avbrytas. Det är hög tid för en storsatsning på ett robust järnvägssystem med vidgad kapacitet för transporter av människor och gods.Reinfeldt, Borg och Torstensson borde avkrävas på varför Förbifart Stockholm och andra motorvägssatsningar, skattesänkningar mm är viktigare än att kollektivtrafiken fungerar.
Den senaste veckan har kollektivtrafikens sårbarhet blivit uppenbar för alla berörda. Och vi är ju många som är berörda. En genomsnittlig dag använder 500 000 resenärer sig av Banverkets spår samtidigt som. 200 000 ton gods fraktas på dem. Med isiga vägar och snökaos erbjuder de andra transportslagen inte mycket till alternativ. Järnvägstrafiken måste helt enkelt fungera!

Väldigt stort utrymme i media har ägnats åt SJs restidsgaranti. Betydligt färre reportage har försökt förklara varför det blivit så kaotiskt och vem som ska ta ansvar för att tågtrafiken fungerar. Lika lite som det statliga SJ själv beslutar om sin bolagsordning kan Banverket avgöra storleken på järnvägsanslagen. Regeringen är den som ansvarar för bolagsordningar och budgetpropositioner. Därför är det Reinfeldt, Borg och Torstensson som ska förklara varför Förbifart Stockholm och andra motorvägssatsningar, skattesänkningar mm är viktigare än att kollektivtrafiken fungerar.

Sverige är inte ensamt om att ha spårtrafik under snöiga och isiga förhållanden. Schweiz har trots klimatet per invånare mest tågtrafik i Europa. Tågtrafiken är tät och pålitlig. Förklaringen till detta ligger i att de jämfört med Sverige satsar tre gånger så stora anslag på spår och tågtrafik som är integrerad i ett gemensamt system. Hälften av detta betalas via intäkter från kmskatt för lastbilstrafik och koldioxidskatt på bensin.

Det är hög tid för en storsatsning på ett robust järnvägssystem med vidgad kapacitet för transporter av människor och gods. Riksdagen bör besluta att bygga såväl höghastighetsjärnväg, rusta upp resten av spårsystemet och ge rejäla anslag för underhåll.

SJ bör slippa vinstutdelningskravet och avregleringsexperimentet på spåren bör avbrytas. Järnvägsstationer, verkstäder, terminaler, mark bör drivas av Banverket som också bör sköta underhållet i egen regi. Banavgifterna bör frysas i väntan på att väg- och flygtrafik har tillräckliga klimatskatter. Järnväg och tågtrafik ska styras av samhällsintressen!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga