Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. marts 2010
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Utskriftvänlig
Miljöpartiet och fordonsindustrin
Det finns anledning till kritik mot att anslagen genom regeringens val av konstruktion för stödåtgärder bara kan nå just personbilsindustrin. Det hade varit klokare att intressera sig för hela fordonsklustret, vilket vore önskvärt både för klimatet och jobbens skull.
Jan Carlson frågar sig i MM nr 6 varför miljöpartiet stödjer bilindustrin. Detta påstående bygger han huvudsakligen på min KU-anmälan av regeringens handhavande av de pengar som avsattes för forskning via bolaget Fouriertransform.

Det intressanta i detta är att min KU-anmälan har det motsatta innehållet mot det Carlson påstår. Han hävdar att jag ”anklagar regeringen för att inte betala ut alla pengarna till bilproduktion”.

Nu var pengarna alltså inte avsedda för någon produktion alls, utan för att stödja forskning, vilket är en viss skillnad. Det jag kritiserar är dessutom att pengarna genom regeringens konstruktion av stödåtgärden bara kan nå just personbilsindustrin och inte andra delar av fordonsklustret, vilket vore önskvärt. Jag hade helst sett att pengarna gått till Vinnova för forskning gällande exempelvis tågteknik.

Att jag KU-anmäler att regeringen vill ge pengar till personbilsindustrin är alltså i Carlsons ögon att kräva att pengarna ska gå dit.

Jag har utvecklat mina tanka om fordonsindustrins framtid närmare i motion 2009/10:T537, Klimat, kollektivtrafik och konjunktur. Där kan alla läsa att den gröna tyngdpunkten ligger i en utveckling av det kollektiva, energisnåla och miljövänliga resandet.

Ett bra tips för framtiden till Carlson är detta: Om du ska kritisera en text kan det vara bra att läsa den först, så undviker du pinsamma misstag som detta.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga