Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 11. marts 2010
Karin Svensson Smith, ledamot trafikutskottet (MP)
Utskriftvänlig
Folkpartiet fantiserar om flyget
Det inte kommer att finnas några förnybara flygbränslen inom överskådlig tid. När det gäller flygbränsle är Fredriksson (fp) mer optimistisk är än den globala flygindustrin. De senare har som satt som mål att ha koldixidneutral tillväxt till år 2020. Det innebär att de inte ska minska sina utsläpp, utan att forstsätta öka utsläppen i tio år till innan dessa ens stabiliserar sig.
Per-Åke Fredriksson skriver i Arbetarbladet att regeringen satsar på tåget och att flyget snart är miljövänligt. År 2012, alltså om två år, så lovar Fredriksson att det ska finnas förnybart bränsle till flyget.

Sanningen är att regeringens linje är att satsa på motorvägar istället för järnväg, och att det inte kommer att finnas några förnybara flygbränslen inom överskådlig tid.

När det gäller järnvägen så har finansministern, som håller i pengarna åsikten att vi har ”överinvesterat” i järnväg och regeringen har linjen att investeringarna i järnväg inte får överstiga dem i motorvägar. Detta får effekten att en helt onödig motorväg, Förbifarten, ska byggas i Stockholm för nästan 30 miljarder, medan angelägna järnvägsprojekt ställs på undantag. I december 2008 beslutade regeringen, utan att ange några motiv, att minst 50 % av alla investeringar skall gå till vägar. Detta ska jämföras med när det var rödgrön riksdagsmajoritet då anslaget till järnvägsinvesteringar var 2,5 gånger så stort som väginvesteringsanslaget.

Orsakerna till tågkaoset under snöovädret, att svenska tåg stod still medan de i exempelvis Norge gick, är att vi har underinvesterat i nya spår och att vi har delat upp ansvaret för tågen på alltför många händer. Vi i miljöpartiet har skrivit en PM om detta, med nio punkter för en bättre tågtrafik, den finns på miljöpartiets hemsida.

När det gäller flygbränsle så kan vi konstatera att Fredrikssons är mer optimistisk är än den globala flygindustrin. De senare har som satt som mål att ha koldixidneutral tillväxt till år 2020. Det innebär att de inte ska minska sina utsläpp, utan att forstsätta öka utsläppen i tio år till innan dessa ens stabiliserar sig.

De räknar inte själva med att lyckas prestera några bra drivmedel i närtid. Detta har två orsaker: För det första är det ett tekniskt komplicerat, vilket gör dessa drivmedel fruktansvärt dyra att tillverka, för det andra så riskerar de att ta väldiga arealer i anspråk för odling, vilket är ett moraliskt tveksamt förfarande när marken behövs för att framställa mat.

I dagsläget finns det försök med drivmedel som har lyckats driva flygmotorer när man blandar det med vanligt flygbränsle, men att få fungerande och godkända bränslen, få igång storskalig tillverkning av desamma till marknadsmässiga priser finns inte på kartan idag.

Trafikpolitik ska inte baseras på ett önsketänkande. Den ska baseras på vetenskapliga forskningsresultat och beprövad erfarenhet.

För att få en ekologisk hållbarhet i Sverige behöver järnvägen byggas ut i hela landet och skötas på ett sådant sätt att tågtrafiken är snabb och tillförlitlig vid olika väderlek. Det lär behövas ett regeringsskifte för att så ska bli fallet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga