Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. marts 2010
Thomas Nihlèn (mp)
Karin Svensson Smith (mp)

Utskriftvänlig
Miljöpartiet vill satsa på framtidens teknik, för att alla ska kunna resa
Vi vill skapa möjligheter för alla människor att resa, inte bara de med mycket pengar. Samhället behöver rustas för att infrastruktur och transporter ska kunna utföra miljövänliga transporter i hela landet . Det är därför vi exempelvis inte vill bygga en motorväg för 27 miljarder i Stockholm.
Rolf Nylander skriver på ordet fritt Miljöpartiets syn på de ekonomiska villkor människor som bor på landsbygden möter. Det är viktiga frågor han tar upp, ingen vill väl ha ett Sverige där det inte är möjligt att bo eller resa till alla delar av landet.

Men det är av just det skälet vi i miljöpartiet exempelvis vill bygga ut järnvägen och satsa på förnybara bränslen och forskning kring klimatsmart fordonsteknik för produkter som kan överleva på marknadsmässiga grunder. Det faktum att oljan håller på att ta slut och att nya ekonomier som Kina, som numera är en av världens största bilmarknader, kommer att konkurrera om bensinen, gör att priserna riskerar att bli bra mycket högre i framtiden.Vi står inför ett val, och det är att antingen stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting, eller att satsa på framtidens teknik. Bilen behövs även i framtiden, men den kommer med stor sannolikhet inte att använda samma bränsle som idag. För långväga transporter, både av människor och av gods, kommer det att bli billigare att köra på järnväg eftersom metallhjul mot räls är väldigt energisnålt. Att i större utsträckningen använda Sveriges långa kust för fartygstransporterat gods är också klimatsmart.

Det viktiga, som är skillnaden mellan oss rödgröna och de borgerliga, är att vi vill skapa möjligheter för alla människor att resa, inte bara de med mycket pengar. Samhället behöver rustas för att infrastruktur och transporter ska kunna utföra miljövänliga transporter i hela landet – även vid tuffa väderleksförhållanden. Borgarna är de som hela tiden sprider bilden av oss som bilmotståndare. Det är därför att vi inte exempelvis vill bygga en motorväg för 27 miljarder mitt i Stockholm, men varför ska människor åka väldigt mycket bil i storstäderna där det finns bussar, pendeltåg, spårvagnar eller tunnelbana? Det är inte där satsningarna behövs, utan i ett bra järnvägsnät och andra transportmöjligheter i hela Sverige.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga