Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 26. marts 2010
Karin Svensson Smith, (MP) riksdagens trafikutskott
Birgitta Losman, (MP) kandidat regionvalet Västra Götaland

Utskriftvänlig
MP utesluter inte något transportslag
Sverige är det land i Europa som har högst andel anställda i fordonsindustrin. Om inte mängder av arbetstillfällen och fordonsteknisk kompetens ska gå förlorad bör även de företag som tillverkar bussar, lastbilar och tåg bör få del av de statliga pengar som avsatts för utveckling av fordon.
Även de företag som tillverkar bussar, lastbilar och tåg bör få del av de pengar som avsatts för att utveckla fordonen i miljövänlig riktning. Lars Hjälmered (M) är fel ute i sin artikel i GT den 17 mars. Vi vill, till skillnad från regeringen, inte inskränka oss till att
satsa på enbart stimulanser till personbilar. Även bussar, lastbilar och tåg ska vara miljöanpassade. Den internationella marknaden för tåg och spårvagnar ökar kraftigt. Men eftersom alliansregeringen låter forskningsbolaget Fouriertransform vara stängd för spårburna fordon missas möjligheter att tillvarata fordonsteknisk kompetens och
samtidigt skapa nya arbetstillfällen. Deras sätt att förhålla sig till skattebetalarnas pengar är både okunnigt och ansvarslöst.

Sverige är det land i Europa som har högst andel anställda i fordonsindustrin. Om inte mängder av arbetstillfällen och fordonsteknisk kompetens ska gå förlorad är det väsentligt att inte bara satsa på dem som skriker högst utan göra en kunskapsunderbyggd analys om vilka fordon som behövs i framtiden och vilka som går att sälja på en internationell marknad. Volvo lastvagnar är näst störst i världen på tunga lastbilar. Att ge dem chansen att vidareutveckla en klimatsmart lastbil skulle göra stor nytta för det globala klimatarbetet och ge många arbetstillfällen i västsverige. Beställningar av snabbussar ökar i Latinamerika. Indien och Kina satsar på snabbtåg, spårvagnar och bussar med stor kapacitet. Med stor verkstadsindustriell och teknisk
kompetens är det naturligt att Västsverige ligger i fronten av denna utveckling. Satsningen från riksplanet vill vi möta upp med att låta regionutvecklingsnämnden satsa på en forsknings- och utvecklingsplattform för kollektiva transportlösningar.

Hittills har fokus i debatten om energieffektivisering gällt bränsleåtgång per personbil. Det är centralt, men det räcker inte. Ett av de effektivaste sätten att minska energianvändningen är en övergång från transporter med i snitt drygt en person i varje bil till att färdas gemensamt. Enligt Vägverket kan nya bränslen lösa ungefär en femtedel av transportsektorns klimatutmaning till 2020. Regeringen kan inte längre gömma sig bakom myten att nytt bränsle räcker för att lösa transportsektorns klimatutmaning. Miljöpartiet presenterar flera konkreta förslag för att hållbart transportsystem. Vi är det parti som satsar mest resurser i våra budgetförslag till kollektivtrafiken.

Vi vill ha smarta lösningar för att kombinera personbil och kollektivtrafikresande, exempelvis med avståndsbaserat reseavdrag och låga taxor i kollektivtrafiken. Miljöpartiet tar ett helhetsgrepp i transportfrågorna och ber dig som väljare om förtroende att genomföra politiska förslag som bidrar till ett hållbart transportsystem och en god ekonomisk utveckling i Göteborg och Västra Götaland.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga