Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 29. marts 2010
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (MP)
Birgitta Losman, fullmäktigeledamot Västra Götalandsregionen (MP)

Utskriftvänlig
Rejält dyrare biljettpriser med avreglerad kollektivtrafik
En avreglering av kollektivtrafiken innebär att intäkter från kommersiellt intressanta sträckor, så som linje 100 Borås - Göteborg, inte kan användas till att stötta mindre lönsamma linjer.
Tvärt emot internationella erfarenheter tänker regeringen driva igenom ett ogenomtänkt lagförslag och avreglera kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill i stället utveckla kollektivtrafiken och få ett fungerande helhetssystem med upphandlade kommersiella aktörer.

”Nya tjänster och erbjudanden är centrala för att fler ska välja att åka kollektivt”, skriver infrastrukturminister Åsa Torstensson (c), SKLs ordförande Anders Knape (m) och Svensk Kollektivtrafiks ordförande Christer G Wennerholm (m). De glömde några grundläggande faktorer som gör att människor lockas till kollektivtrafiken: Den ska vara enkel, snabb, pålitlig och turtät.

Debattörerna skriver vackra ord om att kommersiella företag måste ges möjlighet att komplettera offentligt erbjuden kollektivtrafik. Men redan idag upphandlas Västtrafiks trafik i konkurrens. Inom ramen för detta arbete arbetar Västtrafiks bolagsledning hårt för att nå fördelarna med kommersiellt driv och höja kvaliteten.

Det är endast ett fåtal linjer i kollektivtrafiken i Sverige som är kommersiellt intressanta, buss 100 sträckan Borås-Göteborg hör till dem. Den nya lagen gör att intäkter från dessa sträckor inte kan användas för att stödja trafik på samhällsviktiga men inte kommersiellt lönsamma sträckor, exempelvis matartrafik. Det är mest kommersiellt intressant att köra mellan stora orter, medan mellanstationerna knappast är lika intressanta för företagen. För resenärer på mellanliggande stationer är det dock högintressant att kunna resa. Vill regeringen att de ska välja bilen? Om två bussbolag väljer att köra Borås-Göteborg kommersiellt och sedan går i konkurs, ska det offentliga dessutom stå redo att snabbt sätta in trafik.

Vår bedömning är att det är klokare att som idag upphandla trafiken i konkurrens och låta den leverantör som ger det bästa priset, den högsta kvaliteten och den mesta miljönyttan leverera trafiken. Det värsta med regeringens ogenomtänkta avreglering är att den slår sönder möjligheterna för ett fungerande kollektivtrafiksystem som helhet. Det ger varken resenärsperspektiv eller valfrihet.

Regeringens utredare har varit tydlig med att betydligt högre biljettpriser är att vänta i och med avregleringen. Exempel från avreglering i andra länder avskräcker. Om regeringen genomför avregleringen kommer resenärerna få betala priset i form av sämre samordning och högre priser. Politiker på regional nivå kommer inte längre att kunna ta beslut om biljettpriserna hos kommersiella aktörer som kör eller garantera att de regionala periodkorten gäller på exempelvis sträckan Borås-Göteborg på kommersiella linjer.

Kollektivtrafiken i Göteborg stad och Västra Götalandsregionen går idag före när det gäller icke-fossila bränslen, men på de bolag som väljer att köra kommersiellt enligt nya lagen, kan vi inte ställa höga miljökrav eller välja ett strategiskt bränsle som biogas.

Riksdagens trafikutskott arrangerade i höstas en offentlig utfrågning med anledning av förslaget att avreglera kollektivtrafiken. Under utfrågningen ställdes frågan om kollektivtrafikens andel av persontransporterna hade ökat i något av de länder som har genomfört avregleringar. Svaret blev nej. Ingen av experterna hade ett enda exempel på att de kollektiva personresorna hade ökat. Regeringens avreglering motverkar riksdagens ambitioner att minska klimatpåverkan med 40% liksom branschens arbete med att fördubbla kollektivtrafikens andel.

Vi ser ett tydligt behov av att politiken tar ett ansvar för kollektivtrafiken och skapar rätt förutsättningar för människor att ta sig till jobb, förskola och fritidsaktiviteter utan krångel, dessutom på ett klimatsmart sätt. Att lämna över denna grundläggande samhällsfunktion till fri konkurrens i tron om att detta kommer att leda till förbättringar för resenärerna är naivt.

Det är viktigare med stort trafikutbud och många resenärer än många kommersiella företag på samma sträcka. Kanske vill regeringen visa handlingskraft, men gör det då i stället genom att exempelvis återinföra de statliga statsbidragen till fordon för att underlätta tåginvesteringar för Västtrafik, besluta om avståndsbaserat reseavdrag, se till att trängselavgifter kan användas till att sätta in fler kollektivtrafikförbindelser samt uppmana era regionala representanter att öka de ekonomiska satsningarna på utbyggd kollektivtrafik. Kollektivtrafik kan inte jämställas med schampo och tvål utan är en nödvändig verksamhet för ett fungerande samhälle. Det går inte att krama fram mer och samordnad kollektivtrafik med avreglering, hur gärna Åsa Torstensson (c) än vill det.

Det viktiga för oss är inte ökad konkurrens, utan att resenärerna kan lita på kollektivtrafiken.
Med MPs politik får vi fler resenärer i kollektivtrafiken, med regeringes ideologiska lekstuga riskerar vi få betydligt färre.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga