Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. marts 2010
Karin Svensson Smith (MP), ledamot av riksdagens trafikutskott
Yvonne Ruwaida (MP), oppositionsborgarråd
Raymond Wigg (MP), oppositionslandstingsråd

Utskriftvänlig
Regeringen far med osanning om Förbifarten
Alliansens artikel om Förbifart Stockholm den 29/3 innehåller en rad sakfel. Staten ger inte 28 miljarder kr till Förbifart Stockholm. Staten ska endast bekosta 5 miljarder. Enligt kalkylen ska stockholmarna betala 22,5 miljarder. Till det kommer ränteutgifter på cirka 20 miljarder. Det är stockholmarna som tvingas välja väg istället för vård och får stå för betydande risker om projektet fördyras.
Väljarna vilseleds i artikeln om vad Förbifart Stockholm skulle innebära för trafik, framkomlighet, miljö och tillväxt i Stockholmsregionen. Vi bemöter här fyra av regeringens argument; den påstådda ”avlastningen” av vägnätet, om regionens utveckling, att motorvägen ger ”förutsättningar för en väl fungerande och bättre kollektivtrafik” och den ”noggranna” miljöprövningen”.

”Därtill avlastar den… Essingeleden”. Här far regeringen med osanning. Förbifart Stockholm kommer inte alls att avlasta Essingeleden, innerstan eller infarterna. Alla prognoser visar att trafiken på Förbifart Stockholm nått kapacitetstaket år 2030, samtidigt som trängseln på t ex Brommaplan och Essingeleden kommer att vara som idag, eller värre. Alliansens finansiering av Förbifarten utgår från att trängseln ska ÖKA så att intäkterna från trängselskatterna blir höga nog.


Förbifartens bäst-före-datum är alltså kort. Trängseln på Stockholms vägnät blir 5 gånger större än idag redan 2030. Bilresandet i Stockholm ökar med 80 procent, befolkningen bara med 30 procent. Kollektivtrafiksatsningarna räcker inte till i konkurrensen från Förbifart Stockholm.

”De bilköer, förseningar och trafikproblem som finns i Stockholm hämmar inte bara regionens utveckling, utan får konsekvenser för all trafik som ska passera innerstaden”. Alliansen ”glömmer” att påpeka att näringslivet kommer att ha fem gånger så långa köer att tvingas hantera när Förbifart Stockholm är byggd. Detta är en utveckling som är ytterst negativ för Stockholm och hela landet. Redan idag förlorar näringslivet flera miljarder per år på grund av köerna i Stockholmstrafiken.

”I och med detta ger den nya vägen också förutsättningar för en väl fungerande och bättre kollektivtrafik…” Alliansen är vag om hur. Det förstår vi! Kollektivtrafik i storstäder måste ha hög kapacitet och vara snabb. Långsamma bussar i en 17 km lång tunnel med trängsel attraherar inte bilister. Restiden med buss blir avsevärt längre, eftersom Förbifart Stockholm inte planerats för busstrafik. Bussar kommer att stå i samma köer som bilar. Av- och påfarter till och från de olika hållplatserna gör att restiden närmast fördubblas. Bara 10 procent av resandet på Förbifart Stockholm kommer därför ske med kollektivtrafik.

”Alliansen säger ja till förbifarten efter en noggrann miljöprövning. Hänsyn tas till Stockholms unika miljövärden.” Alliansen har förträngt att regeringens egna expertmyndigheter sågat det underlag som miljöprövningen baseras på. I regeringens beslut om Förbifart Stockholm sägs att Natura 2000-tillstånd skulle kunna vara möjligt att gemen att länsstyrelsen ska pröva saken. Regeringens beslut att tillåta Förbifart Stockholm har tagits utan att denna prövning gjorts. Regeringen har därmed brutit mot svensk lagstiftning och gällande EG-direktiv.

Inför valrörelsen förväntar vi oss hederlig redovisning av fakta. Väljarna förtjänar besked om hur stor trängsel alliansen tycker är acceptabel på Stockholms vägar och vad det kommer att kosta stockholmarna att ta bilen till arbetet. Regionplanekontoret i Stockholm har till exempel beräknat att trängselavgifter motsvarande 200 kr dagligen krävs för att klara klimat och trängsel.

Är det vad som väntar stockholmarna – först en kraftig ökning av bilresandet genom nya vägar och sedan skyhöga avgifter för att få bort denna biltrafik? Allt medan miljarder binds upp i Förbifart Stockholm istället för att gå till ökade satsningar på kollektivtrafiken.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga