Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. april 2010
Karin Svensson Smith (mp), ledamot i riksdagens trafikutskott
Birgitta Losman (mp), ledamot i regionutvecklingsnämnden Västra Götaland

Utskriftvänlig
Mps politik gör skillnad
Regeringspartierna visar på såväl nationell nivå som i Västra Götaland att de har en snäv syn på fordonsbranschen. Även de företag som tillverkar bussar, lastbilar, tåg, spårvagnar och andra fordon bör vara aktuella för FoU och demo-projekt. Miljöpartiet vill att hela fordonsindustrin oavsett fordonstyp ska kunna komma ifråga för statliga anslag för forskning och utvecklingsprojekt.
Replik till Anders Flanking (C). MP:s politik ett snabbspår åt fel hållAtt minska storleken på forskningsanslagen har aldrig varit aktuellt för vår del. Det problem staten har haft med det bolag man skapade för att investera i fordonsforskning under krisen är att knappt 200 miljoner av de 3 000 miljonerna använts. Vi har större ambitioner för dessa resurser.

Regeringen har byggt upp ett riskkapitalbolag som i praktiken koncentrerar sig på personbilar. Regeringspartierna, däribland Centerpartiet, visar på såväl nationell nivå som i Västra Götaland att de har en snäv syn på fordonsbranschen. Även de företag som tillverkar bussar, lastbilar, tåg, spårvagnar och andra fordon bör vara aktuella för FoU och demo-projekt. Sverige har flera världsledande företag inom denna sektor med kapacitet att utveckla ny miljöteknik som har förutsättningar för att bli kommersiellt gångbar på marknaden.

Vi behöver ta tillvara på den tekniska kompetens som finns i de svenska företagen och öka deras möjligheter att sälja sina produkter på en internationell marknad. Sverige är ett av de länder med högst andel av arbetskraften anställd inom fordonsindustrin och från MP:s sida ser vi det som angeläget att alla livskraftiga delar av fordonsindustrin inkluderas i de politiska satsningarna.

Regeringen missar möjligheter

Men eftersom alliansregeringen låter forskningsbolaget Fouriertransform vara stängt för spårburna fordon missas möjligheter att tillvarata fordonsteknisk kompetens och samtidigt skapa nya arbetstillfällen.

Regeringen och Centerpartiets sätt att förhålla sig till skattebetalarnas pengar är både okunnigt och ansvarslöst. Volvo lastvagnar är näst störst i världen på tunga lastbilar. Att ge dem chansen att vidareutveckla en klimatsmart lastbil skulle göra stor nytta för det globala klimatarbetet och ge många arbetstillfällen i Västsverige. Här i Västra Götaland vill MP dessutom att omställningsprogrammet In Motion på totalt 150 miljoner i högre grad riktas till kollektiva transportlösningar.

Bilen viktig även i framtiden

Att byta till icke-fossila bränslen i personbilarna är nödvändigt, här är MP och C överens. Det löser enligt Vägverket ungefär 1/5 av klimatutmaningen inom transportsektorn. För att lösa resterande del av problemet krävs rätt prioriteringar. MP väljer bort förbifarter och trafikgenererande tvärförbindelser för att ge ekonomiskt utrymme till investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik, trafikseparerade cykelbanor och ökat underhåll och tjälsäkring av befintligt vägnät.

Bilen fyller en viktig funktion även i framtidens transportsystem, men måste kompletteras med ökad andel kollektiva transportmedel för personer och gods.

Valet står mellan alliansen som försöker smita från ansvar för nationellt viktiga kommunikationer och näringspolitisk utveckling eller de rödgröna som vill återupprätta statens ansvar och genomföra klimatomställning som samtidigt ger förutsättningar för nya jobb.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga