Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. april 2010
Karin Svensson Smith (mp), Riksdagsledamot trafikutskottet
Utskriftvänlig
Du ska kunna tanka din miljöbil i hela Sverige
Vi politiker måste våga ta beslut som ser till att biogas finns att tillgå i alla svenska kommuner. Höjd skatt på fossilbränslen, skatt på förbränning av sopor (eftersom det minskar råvaran till biogasframställning), anslag till investeringar i produktion och distribution av biogas samt bidrag för biogaspumpar är en del av det som behövs.
Den nedläggning av mackar som skett i glesbygd sedan pumplagens tillkomst beror inte på lagen utan är en effekt av den allmänna ”rationalisering” som innebär att glesbygd utarmas på såväl offentlig som kommersiell service. Detta framgår av en färsk utvärdering som genomförts av riksdagens trafikutskott i samarbete med utredningstjänsten på riksdagen. Syftet med pumplagens tillkomst var att komma bort från det totala oljeberoendet inom transportsektorn och gynna framkomsten av förnybara alternativ. Eftersom miljöpartiet vill ha en levande landsbygd är de minsta mackarna undantagna från början. Emellertid finns det ett antal dispensansökningar från kravet på att tillhandahålla förnybart bränsle som om de avslås kan bidra till nedläggning av mackar. Miljöpartiet är därför öppet för en omprövning av lagen så att dispensmöjligheterna i glesbygd blir generösare.

Väldigt mycket talar för att fossilbränslen blir dyrare i framtiden. Om det ska vara möjligt att bo där det behövs mer än kollektivtrafik och cykel för att förflytta sig är det därför avgörande att få fram andra drivmedel. Liza-Maria Norlins okunnighet i sammanhanget är ansvarslös. 95 % av energin till transporterna i Sverige kommer från fossila bränslen och då kan man inte bara prata om att bra med så många olika bränslen som möjligt. Om det man satsar på laddstolpar i Sundsvall, biogas i VästSverige, etanol eller i andra kommuner lär det ta lång tid att få ett ekologiskt hållbart transportsystem. De flesta mackar kan inte tillhanda hålla alla varianterna, särskilt inte i glesbygd. Människor som köper bilar vill givetvis kunna tanka bilen mer än där de bor.

Energimyndigheten bedömer att elbilar och elhybrider står för 4 % av nybilsförsäljningen 2020. Tekniken behöver utvecklas och priset för bilarna måste bli lägre för att ”miljöbilar” inte bara ska vara till för höginkomsttagare. Annorlunda är det med biogasbilar som kan klara säkerhet, värme i bilen och andra prestanda som bilägare efterfrågar. Därför måste vi politiker våga ta beslut som ser till att biogas finns att tillgå i alla svenska kommuner. Höjd skatt på fossilbränslen, skatt på förbränning av sopor (eftersom det minskar råvaran till biogasframställning), anslag till investeringar i produktion och distribution av biogas samt bidrag för biogaspumpar är en del av det som behövs. I kombination med utbyggnad av spårburen trafik där det finns tillräckligt trafikunderlag kan Sverige lämna oljesamhället utan att alla ska tvingas att bo i storstäderna. Den nuvarande regeringens ensidiga prioritering av nya motorvägar framför nya järnvägar är knappast ett steg i att uppmuntra teknikskiften och en omställning till ett klimatsmart samhälle.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga