Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. april 2010
Karin Svensson Smith, ledamot riksdagens trafikutskott (mp)
Marcus Andersson, tidigare european Rail Agency

Utskriftvänlig
Det är dags att påbörja planeringen för ett svenskt höghastighetsnät för järnvägar!
Järnvägsnätet har nått sitt kapacitetstak i södra Sverige. Vi behöver ett modernt trafiksystem som bygger på hållbara transporter. Vi behöver öka tågresandets möjligheter som alternativ till flyg- och vägtrafiken. Samtliga dessa omständigheter talar för att Trafikverket snarast bör planera för byggande av höghastighetsbanor i Sverige.
Sverige måste nu starta det fysiska planerings- och utredningsarbetet för bygget av Europabanan och Götalandsbanan. De frågeställningar som finns kan bara besvaras om Banverket får uppdrag att planera båda banorna i sin helhet.

Varför höghastighetsbanor?
Vi är övertygade om att samhällsnyttan för Europabanan och Götalandsbanan är långt större än vad som kan värderas i kalkyler. I Europa byggs banor i hög takt och ett europeiskt nät växer fram. Möjligheterna med höghastighetsbanor är större än vad som kan beskrivas ur ett nationellt perspektiv. Detta utvecklar Miljöpartiet i broschyren ”Med gröna tåget ut i världen”. Höghastighetsbanorna måste byggas nu, av bl a följande skäl:
• Järnvägsnätet har nått sitt kapacitetstak i södra Sverige.
• Vi behöver ett modernt trafiksystem som bygger på hållbara transporter.
• Vi behöver resandets möjligheter, även när flyg- och vägtrafiken successivt begränsas.

Givande debatt
Debatten kring höghastighetsbanorna för fram argument av stor vikt att utreda och analysera. Satsningen är ett samhällsprojekt som skulle få stor effekt på medborgarnas vardag, resvanor och möjligheter. Vanliga motargument är:
• ”Det kostar för mycket”.
En kostnad på 125 miljarder ska ställas mot att vi årligen lägger stora summor på vårt nuvarande ohållbara system av vägar, motorvägar och flygplatser. Nu planeras en motorväg under Mälaren för ca 30 miljarder. Infrastruktur kostar, vi har att välja på vad dessa pengar ska bygga. Höghastighetsbanor skapar en modern infrastruktur som hela landet kommer ha nytta av under lång tid. EU:s fonder och regionala finansieringar kan begränsa kostnaden för staten. För att värdera och omsätta detta i praktiken krävs konkreta planer.
• ”Vi bör bygga magnettåg istället”
Magnettågstekniken är intressant. I dagsläget har den dock haft svårt att övertyga, och idag finns inga planer på ett europeiskt nät för magnettåg. Istället går harmonisering av tekniken på järnväg framåt, hastigheterna ökar och nätet växer.
• ”Höghastighetsbanor gör för stora ingrepp i landskapet”
Ju högre hastighet på järnväg, desto mindre blir möjligheterna att anpassa sträckningen till naturen. Sannolikt kommer problem uppstå med detta, och i vissa fall kommer det leda till dyra lösningar för att minska påverkan. En studie där olika korridorer utreds kan ge en indikation kring detta. Bansträckningar är frågor som kräver utredningar i den fysiska planeringen.

Påbörja planeringsprocessen nu!
Som alla större projekt skall en höghastighetsjärnväg utredas genom de planprocesser som finns lagstiftade. Olika sträckningar måste värderas, alternativ ställas mot varandra, miljökonsekvenser utredas osv. Det faktum att det är en tidskrävande process att planera infrastruktur talar för att det är hög tid att ge Banverket uppdrag att starta den fysiska planeringsprocessen. Då kan frågetecken rätas ut och lösningar tas fram så att vi inom en rimlig framtid kan ha spaden i jorden.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga