Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. april 2010
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Matias Lundström riksdagskandidat Gotland (mp)

Utskriftvänlig
Trafiken och miljön, svar till Johan Malmros (fp)
Miljöpartiet vill att hela fordonsindustrin oavsett fordonstyp ska kunna komma ifråga för statliga anslag för forskning och utvecklingsprojekt. Att minska storleken på forskningsanslagen har aldrig varit aktuellt för vår del.
Trafikpolitik bör inte baseras på kärlek till ett fordonsslag. En framtidsinriktad politik måste byggas på saklig grund, sunda ekonomiska kalkyler och realistiska mål. Miljöpartiet vill att hela fordonsindustrin oavsett fordonstyp ska kunna komma ifråga för statliga anslag för forskning och utvecklingsprojekt. Att minska storleken på forskningsanslagen har aldrig varit aktuellt för vår del.

Regeringen, där Folkpartiet som bekant ingår, har byggt upp ett riskkapitalbolag som i praktiken koncentrerar sig på personbilar. När Johan Malmros (fp) skriver i Gotlands Allehanda missar han hela poängen med Miljöpartiets kritik mot regeringens alltför snäva syn på fordonsindustrins kompetens och utvecklingsförmåga. Den internationella marknaden för tåg, spårvagnar och bussar ökar kraftigt. Intresset för biogas växer i hela världen. Sverige har flera världsledande företag inom denna sektor med kapacitet att utveckla ny miljöteknik som har förutsättningar för att bli kommersiellt gångbar på marknaden.

Vi behöver ta tillvara på den tekniska kompetens som finns i de svenska företagen och öka deras möjligheter att sälja sina produkter på en internationell marknad. Sverige har en mycket hög andel av arbetskraften anställd inom fordonsindustrin och från Miljöpartiets sida ser vi det som angeläget att alla livskraftiga delar av fordonsindustrin inkluderas i de politiska satsningarna. Men eftersom regeringen låter forskningsbolaget Fouriertransform vara stängt för spårburna fordon missas möjligheter att tillvarata kompetens och skapa nya arbetstillfällen. Detta sätt att förhålla sig till skattebetalarnas pengar är både okunnigt och ansvarslöst.

Bilen har en viktig roll att spela även i framtiden. Det är inte, och kommer aldrig att bli rationellt att köra tomma bussar eller bygga nya spår i områden där resandeunderlaget är för litet. På Gotland kommer bilen att behövas under lång tid framöver, och gotlänningarna ska ha samma transportmöjligheter som övriga landet. Därför anser vi att staten ska ta större ansvar för färjeförbindelserna mellan Gotland och fastlandet. Inte mindre som regeringen föreslår. Vi är mycket negativa till den form av regionalt ansvarstagande som den borgerliga regeringen har tillämpat på fastlandet. Denna form har lett till en utpressningssituation där kommuner och regioner har avkrävts på medfinansiering för att få ta del av statsanslag till vägar och järnvägar. Färjetrafiken är Gotlands landsväg och därför bör staten ha ett fortsatt ekonomiskt ansvar för trafiken.

Valet står mellan alliansen som försöker smita från ansvar för nationellt viktiga kommunikationer och näringspolitisk utveckling eller de rödgröna som vill återupprätta statens ansvar och genomföra klimatomställning med förutsättning för nya jobb i hela landet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga