Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. april 2010
Karin Svensson Smith (MP). Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Roy Resare (MP), Riksdagskandidat
Sverker Ottosson (MP), Riksdagskandidat

Utskriftvänlig
Grön politik är bra för trafik och glesbygd
Att satsa på lokal produktion av biogas är väldigt bra, men det kan inte ske på det sätt som regeringen gjort där man samtidigtrycker undan mattan för dem som är beroende av biogas som drivmedel utan att den inhemska produktionen ännu räcker till. Vi ser många gröna arbetstillfällen i produktion av nya drivmedel om några år om dessa satsningar görs på rätt sätt.
Sänk skatten för dem som bor i glesbygd och håll nere priset på de nya biodrivmedlen till bilar. Norrlandstrafiken på spår rustas upp och görs snabbare, för då får hela Norrland bättre möjligheter att skapa fler jobb och bättre ekonomi. Lägg till det ökade resurser till att underhålla det finmaskiga vägnätet. Då har vi en grön trafik- och
regionalpolitik enligt Miljöpartiets modell.

Men det här verkar inte centerpartisterna Birgitta Sellén, Anita Wiklander och Kjell Bergkvist gilla. De har tvärtom i ST 16 april gått ut i ett hårt och osakligt angrepp på Miljöpartiet. Deras artikel avslutas med att de framhåller sig själva som ”gröna”, och då
blir ju angreppet ännu obegripligare. Om de nu verkligen menar allvar att vara med att vara ”gröna” borde de söka samarbete och samförstånd med Miljöpartiet, och inte som nu gå till storms mot en politik som innebär många fördelar för vårt län.

Det kanske mest ogrundade påståendet från Centerpartiet är att Miljöpartiet skulle vara ute efter att ensidigt höja bensinskatten. Det verkliga förslaget är att höja koldioxidskatten och samtidigt sänka inkomstskatten för boende i glesbygd – vilket skulle bli en ren vinst för glesbygdens folk även om man fortsätter köra med bensin i tanken. När Miljöpartiet har haft direkt inflytande över regeringspolitken (1998-2006) så
höjdes inte bensinskatten, men däremot blev det billigare med biobränslen och andra miljövänliga bilalternativ.

När den nuvarande regeringen tillträdde 2006 blev det viktigaste biobränslet för bilar E85 två kronor dyrare per liter. Det nästan knäckte den påbörjade övergången från miljöfarliga fossila drivmedel till miljövänliga biodrivmedel. Det slog särskilt hårt
mot de som är bilberoende, alltså glesbygdens folk.

Att satsa på lokal produktion av biogas är väldigt bra, men det kan inte ske på det sätt som regeringen gjort där man samtidigtrycker undan mattan för dem som är beroende av biogas som drivmedel utan att den inhemska produktionen ännu räcker till. Vi ser många gröna arbetstillfällen i produktion av nya drivmedel om några år om dessa satsningar görs på rätt sätt. Av de 60000 nya jobb en fullt utbyggd produktion beräknas ge kan många hamna i Västernorrland.

Centerpartiet har under sin tid i regeringsställning gjort det billigare att sprida giftiga och miljöfarliga bekämpningsmedel och kemikalier, de har de infört licensjakt på varg, de gynnar oljeindustri och kärnkraft på de de miljövänliga energikällornas bekostnad.
Det är därför de inför varje val blir utskällda av Naturskyddsföreningen (och andra organisationer med intresse för miljöfrågor) för att driva en dålig politik – och det är kanske därför de ser just Miljöpartiet som sin huvudmotståndare i rikspolitiken. Vi står
för en framtidsvänlig landsbygdspolitik, som gynnar människor, miljö och företag.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga