Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 28. april 2010
Karin Svensson Smith, MP, ledamot i riksdagens trafikutskott
Utskriftvänlig
Ohållbart att flyga in snittblommor
Transporter är nödvändiga i handel och centrala i vår vardag. Därför är det viktigt att transporterna görs på ett hållbart sätt. Flygfrakt i stor omfattning är per definition inte hållbart. Det är hög tid att Eva Björling och Moderaterna inser faktum - klimatförändringarna är på riktigt - och riktar in handelspolitiken på hållbar utveckling.
Miljö, klimat och hållbar utveckling har aldrig varit en stark gren hos moderaterna och nu visar handelsminister Eva Björling hur illa ställt det är i en artikel i Aftonbladet. Utan att ens nämna att flygfrakt står för den i särklass största ökningen av klimatpåverkande utsläpp i världen, propagerar hon ivrigt för mer. Enligt Björling är det bra att afrikanska länder bygger sin ekonomi och existens på odling av snittblommor och grönsaker som måste flygas till andra världsdelar. För Björling är tydligen all handel bra handel, oavsett dess konsekvenser för klimatet, miljön eller socialt.

Miljöpartiet anser att handel är av oerhörd vikt för att utjämna klyftor mellan fattiga och rika. Handel är ett medel för att nå bättre livskvalitet och en utveckling som är hållbar både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Också den ekonomiska utvecklingen måste anpassas till de långsiktiga naturliga förutsättningarna och tjäna till att förbättra livsvillkoren i fattiga länder.
Men det är inte givet att det ska odlas snittblommor på en kontinent för flygtransport till en annan kontinent. Eller att fisk från Norge ska flygas till Thailand för att filéas och sedan flygas tillbaka igen. Med en mer rättvis handelspolitik skulle det vara fördelaktigt för bönderna i Kenya att odla mat till sig själva och till hungrande människor i sin närhet, till exempel i Sudan, än att odla snittblommor till rika människor i Europa. Miljöpartiet vill driva handelspolitiken i den riktningen.

Transporter är nödvändiga i handel och är därför också centrala i vår vardag och för att minska klyftor. Just därför är det viktigt att transporterna görs på ett hållbart sätt. Flygfrakt i stor omfattning är per definition inte hållbart. Det är hög tid att Eva Björling och Moderaterna inser faktum och riktar in handelspolitiken på hållbar utveckling. Klimatförändring är på riktigt - och det är för alltid.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga