Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. maj 2010
Birgitta Losman (MP) regionpolitiker Sjuhärad

Karin Svensson Smith (MP) riksdagens trafikutskott

Lennart Andreasson (V) gruppledare Borås

Peter Pedersen (V) riksdagens trafikutskott

Ulf Olsson (S) kommunalråd Borås

Claes-Göran Brandin (S) riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Med rödgrönt går det på räls
En viktig del i vår rödgröna jobbpolitik är att satsa på snabbare och effektivare kommunikationer. Transporterna står i dag för cirka 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen. För att klara klimatmålen behöver därför utbyggnaden av transportsystemet främst ske genom investeringar i järnväg och kollektivtrafik.
När regeringen blir omkörda av en rödgrön storsatsning på järnväg blir infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) desperat. I GP 28 april kritiserar hon att vi i oppositionen ”enbart” presenterat plan för ny järnväg Göteborg- Borås och Stockholm – Linköping. Detta uttalande blir absurt eftersom dessa två viktiga objekt inte återfinns över huvudtaget i regeringens förslag. S+MP+V är överens om den största satsningen på järnvägsnätet sedan utbyggnaden av stambanorna i slutet av 1800-talet. Totalt vill vi öka investeringarna med 120 miljarder kronor fram till år 2021 – en fördubbling jämfört med regeringens järnvägsplaner. Järnvägsnätet har nått sitt kapacitetstak i södra Sverige. Vi behöver ett modernt trafiksystem som bygger på hållbara transporter. Vi behöver öka tågresandets möjligheter som alternativ till flyg- och vägtrafiken.

Torstenssons uttalande ”Vad ska göteborgarna göra i Borås?” var tydligen inte bara en groda som slapp ur henne eftersom frågan upprepas i hennes artikel i GP. Det är helt horribelt att en infrastrukturminister inte tycks känna till att detta är det tredje största pendlingsområdet i Sverige. Kommunalråd i Borås från de egna regeringspartierna har krävt hennes avgång. Denna första sträcka av Götalandsbanan är av oerhört stor vikt för pendling i regionen.

Sverige behöver inte fler skattesänkningar på lånade pengar. I stället krävs investeringar som leder till fler jobb. En viktig del i vår rödgröna jobbpolitik är att bygga ut infra¬strukturen och satsa på snabbare och effektivare kommunikationer. Vi vill investera i en bättre kollektivtrafik. Transporterna står i dag för cirka 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen. För att klara klimatmålen behöver därför utbyggnaden av transportsystemet främst ske genom investeringar i järnväg och kollektivtrafik.

Järnvägstransporter hör till det mest miljövänliga sättet att resa och frakta gods på. Med nya spår kan godstrafiken på befintliga banor öka. Behoven av snabba, klimatmässigt hållbara och säkra transporter fortsätter att öka. Det illustreras av att efterfrågan på resor med lokal- och regionaltåg har ökat dramatiskt de senaste åren. På sträckan Borås – Göteborg sker pendling i båda riktningarna. Vi rödgröna har förslag som moderniserar och klimatanpassar det svenska transport¬systemet. Vi tar steget och börja bygga nya spår, det är mer än vad regeringen lyckats med. Våra förslag kommer att göra skillnad på såväl kort som lång sikt. Ett regeringsskifte kommer att göra att det går på räls.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga