Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. maj 2010
Bodil Ceballos, Riksdagsledamot, MP Gävle
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson, MP

Utskriftvänlig
Du missar poängen
Miljöpartiet kritiserar regeringens alltgör snäva syn på fordonsindustrins utvecklingsförmåga. Vi behöver ta tillvara på den tekniska kompetens som finns i de svenska företagen och öka deras möjligheter att sälja sina produkter på en internationell marknad. Den internationella marknaden för tåg, spårvagnar och bussar ökar kraftigt.
Centerpartiet har utsett Miljöpartiet till huvudmotståndare i valet och en kampanj pågår just nu i hela landet. Man skulle nästan kunna tro att till och med vulkanaskan på Island är vårt fel.

Bland annat angrep Centerpartiets Anders W Jonsson oss för ett tag sedan i GD för vår syn på trafikpolitiken som vi menar inte bara kan baseras på kärlek till ett enda fordonsslag. En framtidsinriktad politik, som gynnar även vårt län, måste byggas på saklig grund, sunda ekonomiska kalkyler och realistiska mål.

Miljöpartiet vill att hela fordonsindustrin oavsett fordonstyp ska kunna komma ifråga för statliga anslag för forskning och utvecklingsprojekt. Regeringens forskningsbolag för fordonsbranschen som Jonsson nämner, Fouriertransform, stänger ute många viktiga och vitala delar av den svenska fordonsindustrin och riskerar därmed både arbetstillfällen och miljöframsteg. Med Centerpartiets goda minne.

Anders W Jonsson missar alltså hela poängen med Miljöpartiets kritik mot regeringens alltför snäva syn på fordonsindustrins kompetens och utvecklingsförmåga.

Den internationella marknaden för tåg, spårvagnar och bussar ökar kraftigt. Intresset för biogas växer i hela världen. Sverige har flera världsledande företag i sektorn med kapacitet att utveckla ny miljöteknik som har förutsättningar för att bli kommersiellt gångbar på marknaden. Vi behöver ta tillvara på den tekniska kompetens som finns i de svenska företagen och öka deras möjligheter att sälja sina produkter på en internationell marknad.

Sverige har i dag en mycket hög andel av arbetskraften anställd inom fordonsindustrin och från Miljöpartiets sida ser vi det som angeläget att alla livskraftiga delar av fordonsindustrin inkluderas i de politiska satsningarna. Men eftersom regeringen låter forskningsbolaget Fouriertransform vara stängt för spårburna fordon missas möjligheter att tillvarata kompetens och skapa nya arbetstillfällen. Det sättet att förhålla sig till skattebetalarnas pengar är både okunnigt och ansvarslöst.

Bilen har en viktig roll att spela även i framtiden. Det är inte, och kommer aldrig att bli rationellt att köra tomma bussar eller bygga nya spår i områden där resandeunderlaget är för litet. Här hos oss kommer bilen att behövas under lång tid framöver, och Gävleborgarna ska ha samma transportmöjligheter som övriga landet. Vi är mycket negativa till den form av regionalt ansvarstagande som den borgerliga regeringen har tillämpat. Den har lett till en utpressningssituation där kommuner och regioner har avkrävts medfinansiering för att få ta del av statsanslag till vägar och järnvägar. Hur det gynnar Gävleborgs län och underlättar för dem som på olika sätt behöver transportera sig behöver Anders W Jonsson kanske fundera över.

Valet står mellan alliansen som försöker smita från ansvar för nationellt viktiga kommunikationer och näringspolitisk utveckling eller de rödgröna som vill återupprätta statens ansvar och genomföra en klimatomställning med förutsättning för nya jobb i hela landet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga