Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. maj 2010
Ulf Nilsson (s)
Karin Svensson Smith (mp)

Utskriftvänlig
En rödgrön trafikpolitik är bra för Kalmar län!
Vi politiker måste våga ta beslut om höjd skatt på fossilbränslen och skatt på förbränning av sopor (som är en av råvarorna till biogasen) samt bidrag till biogaspumpar. Från våra partiers sida ser vi det som angeläget att alla livskraftiga delar av fordonsindustrin inkluderas i de politiska satsningarna. Detta skulle gynna även Kalmar län.
Svar till Anders Åkesson (c):Trafikpolitiken är komplex och innehåller så mycket mer än bilar och bensinpriser. En framtidsinriktad politik för Kalmar län måste innehålla en bra balans mellan satsningar på spår och vägar och därtill bygga på sunda ekonomiska kalkyler och realistiska mål. Bilen har en viktig roll att spela även i framtiden. Det är inte, och kommer aldrig att bli rationellt att köra tomma bussar eller bygga nya spår i områden där resandeunderlaget är för litet. I Kalmar län kommer bilen att behövas under lång tid framöver, och alla länsinnevånare ska ha samma transportmöjligheter som övriga landet. Därför anser vi att staten ska ta större ansvar för transportpolitiken. Inte mindre som regeringen föreslår. Vi är mycket negativa till den form av regionalt ansvarstagande som den borgerliga regeringen har tillämpat, med Centerpartiets aktiva medverkan. Denna form har lett till en utpressningssituation där kommuner och regioner har avkrävts på medfinansiering för att få ta del av statsanslag till vägar och järnvägar. När den nuvarande regeringen tillträdde 2006 blev det viktigaste biobränslet för bilar E85 två kronor dyrare per liter. Det nästan knäckte den påbörjade övergången från miljöfarliga fossila drivmedel till miljövänliga biodrivmedel. En miljöbil ska kunna tankas i hela Sverige. Vi politiker måste våga ta beslut som gör att biogas finns tillgänglig i hela Sverige. Höjd skatt på fossilbränslen och skatt på förbränning av sopor (som är en av råvarorna till biogasen) är två delar av detta. Till detta kommer anslag till investeringar och bidrag till biogaspumpar. En rödgrön regering har som mål att satsa på en skatteväxling som innebär att de som bor på landsbygden inte straffas för att de har begränsade val i sitt resande. Men vi vill också jobba för att valfriheten i detta resande ska bli större för många fler i vårt land.

Våra partier vill att hela fordonsindustrin oavsett fordonstyp ska kunna komma ifråga för statliga anslag för forskning och utvecklingsprojekt. Att minska storleken på forskningsanslagen har aldrig varit aktuellt. Regeringen, där Centerpartiet som bekant ingår, har byggt upp ett riskkapitalbolag som i praktiken koncentrerar sig på personbilar. Den internationella marknaden för tåg, spårvagnar och bussar ökar kraftigt. Intresset för biogas växer i hela världen. Sverige har flera världsledande företag inom denna sektor med kapacitet att utveckla ny miljöteknik som har förutsättningar för att bli kommersiellt gångbar på marknaden. Vi behöver i Sverige ta tillvara på den tekniska kompetens som finns i de svenska företagen och öka deras möjligheter att sälja sina produkter på en internationell marknad. Sverige har en mycket hög andel av arbetskraften anställd inom fordonsindustrin och från våra partiers sida ser vi det som angeläget att alla livskraftiga delar av fordonsindustrin inkluderas i de politiska satsningarna. Detta skulle gynna även Kalmar län. Men eftersom regeringen låter forskningsbolaget Fouriertransform vara stängt för spårburna fordon missas möjligheter att tillvarata kompetens och skapa nya arbetstillfällen. Detta sätt att förhålla sig till skattebetalarnas pengar är både okunnigt och ansvarslöst.

Valet står mellan alliansen som försöker smita från ansvar för nationellt viktiga kommunikationer och näringspolitisk utveckling eller de rödgröna som vill återupprätta statens ansvar och genomföra en klimatomställning med förutsättning för hållbar trafik och nya jobb i hela landet."

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga