Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. maj 2010
Karin Svensson Smith (mp)
Utskriftvänlig
Kilometerskatt är det smarta alternativet
Godstransporter är den enda sektorn i Europa som ökar sina utsläpp av växthusgaser. trots att godsvolymen ökar. Lastbilstransporter är helt enkelt för billigt, vilket bevisas av att det kan löna sig att skörda vete i Skåne, köra det till bagerier i Norrland och sedan köra det färdiga brödet till Skåne för försäljning.
Godstransporter är den enda sektorn i Europa som ökar sina utsläpp av växthusgaser. Men tvärtemot vad man kan tro ökar inte mängden gods som fraktas. Halvtomma lastbilar, långa transportavstånd och onödigt snabba leveranser är några av förklaringarna enligt transportforskare Magnus Blinge på Vinnova. Lastbilstransporter är helt enkelt för billigt, vilket bevisas av att det kan löna sig att skörda vete i Skåne, köra det till bagerier i Norrland och sedan köra det färdiga brödet till Skåne för försäljning.

En skatt som utformas rätt kan innebära fördelar för åkerierna och påskyndar en omställning från beroendet av fossila bränslen som utgör det största hotet mot åkerinäringens framtid. Oljeberoendet inom transportsektorn är idag 94 procent och en omställning är helt nödvändig.

Lastbilstrafikens utsläpp ökar stadigt eftersom vi får allt fler och tyngre lastbilar på våra vägar. Mycket av trafiken är nödvändig för att samhället ska fungera. Men idag är 22 procent av all lastbilstrafik i Sverige tomkörningar. Särskilt i städerna finns stora vinster att göra genom effektivare distributioner. Samhället gör en stor vinst om buller, slitage och utsläpp från de tunga transporterna minskar. Utsläppen från personbilar har minskat, men vinsterna av detta förtas av den stigande volymen lastbilstransporter.

Kilometerskatt ska omfatta alla tunga lastbilar som kör i Sverige, oavsett var de har tankats. Det ger sundare konkurrensvillkor för branschen. Skatten ska ta hänsyn till viktklass och miljöklass på fordonen, och geografisk hänsyn. De delar av industrin som saknar alternativ till vägtransporter behöver inte missgynnas. Från politiskt håll har vi ett ansvar att se till att spelreglerna för alla transportslag är rättvisa och att moroten blir större för åkerierna att satsa på effektivare transporter och miljövänligare bilar. Vi tar ett helhetsgrepp på hur hela landet ska ges möjlighet att utvecklas.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga