Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. maj 2010
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Kilometerskatten - smart alternativ
Oljeberoendet inom transportsektorn är idag 94 procent och en omställning är helt nödvändig. Lastbilstrafikens utsläpp ökar stadigt eftersom vi får allt fler lastbilar på våra vägar. En kmskatt för lastbilar kan föra över gods från landsväg till järnväg och sjötransport.
På Synpunkt den 5 maj kritiserar Rolf Nylander kilometerskatten på tung trafik. Han beskriver målsättningen med denna skatt enbart som ett sätt att föra över transportvolym från landsväg till järnväg och sjötransport. Smarta kombinationer av transporter är ett viktigt mål, men det finns flera, som att effektivisera transporterna och att minska onödiga körningar. En skatt som utformas på rätt sätt kan innebära fördelar för åkerierna och påskyndar en omställning från beroendet av fossila bränslen som utgör det enskilt största hotet mot åkerinäringens framtid. Oljeberoendet inom transportsektorn är idag 94 procent och en omställning är helt nödvändig.

Lastbilstrafikens utsläpp ökar stadigt eftersom vi får allt fler och tyngre lastbilar på våra vägar. Mycket av denna trafik är helt nödvändig för att vårt samhälle ska fungera, där är jag och Rolf Nylander ense. Från politiskt håll har vi ett ansvar att se till att spelreglerna för alla transportslag är rättvisa och att moroten blir större för åkerierna att satsa på effektivare transporter och miljövänligare bilar. Idag är 22 procent av all lastbilstrafik i Sverige tomkörningar. Särskilt i städerna finns stora vinster att göra genom effektivare distributioner.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga