Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. maj 2010
Karin Svensson Smith (mp)
Rolf Englesson (mp)
Rasmus Ling (mp)
Karolina Skog (mp)

Utskriftvänlig
Ett bredare grepp för att värna om miljön
Sveriges internationella samarbete bör enligt miljöpartiets uppfattning bygga på att vi sopar rent framför egen dörr i stället för att skylla på att andra inte gör tillräckligt. Då blir det lättare att med hög trovärdighet inför nästa klimattoppmöte sätta press på länder som är ovilliga att göra bindande åtaganden om utsläppsminskning.
Det finns en stor skillnad mellan den klimatpolitik centern och resten av regeringen företräder och den som miljöpartiet står för. Skillnaden består främst i att centern vill satsa allt på ett kort genom ”miljöbilism”. Miljöpartiet vill ta ett bredare grepp, införa kilometerskatt för lastbilar, höja koldioxidskatten, massiva investeringar i spår, kollektivtrafik och cykelvägar samt en utbyggnad av biogas så att den finns tillgänglig i hela Sverige.

Vårt ansvar, liksom det ansvar alla länder med höga utsläpp har, är stort. Räknat per person har vår befolkning relativt höga utsläpp jämfört med exempelvis invånare i Kina. Det gäller i synnerhet om utsläppen från den importerade konsumtion räknas med. Detta fråntar givetvis inte Kina ansvaret för att minska klimatpåverkan på hemmaplan, men även centern borde driva en väsentligt effektivare klimatpolitik på hemmaplan jämfört med vad som görs idag.

Centerpartiets standardlösning för transportsektorn är elbilar och andra ”fossilbränsleoberoende” personbilar. Detta räcker inte för att klara de uppsatta klimatmålen 94 % av energin till det svenska transportsystemet kommer från fossila bränslen. Enligt Vägverket kan byte av bränsle klara ungefär 1/5 av den reduktion av olja som krävs fram till 2020. Resterande 4/5 av problemet vill miljöpartiet klara genom att bland annat ha fungerande ekonomiska klimatstyrmedel, bygga ut spår för gods- och persontrafik och helt upphöra med klimatfientliga motorvägsprojekt som Förbifart Stockholm. Regeringen prioriterar kapacitetsutbyggnad för biltrafik och har ca 100 miljarder mindre statliga anslag för spår- och kollektivtrafik jämfört med den rödgröna infrastrukturlösningen.

I stället för att stoppa huvudet i sanden som en struts och låtsas att utveckling måste vara lika med massbilism, bör centern lyfta blicken och se sig om i världen. Där finns goda exempel på politiskt beslutade satsningar för att få fungerande kollektivtrafikssystem, till skillnad från regeringens förslag om att överlåta åt marknaden att fixa kollektivtrafiken.

I stället för att lägga investeringspengar i ett dåligt utnyttjat fordonsforskningsbolag för personbilar, som är det regeringen har gjort, skulle det vara bättre att i enlighet med miljöpartiets förslag vidga forskningsmedlens användning till att omfatta tunga fordon och kollektiva transportlösningar.

En konkurrenskraftig fordonsindustri i Sverige, behöver breddas för att också omfatta klimatsmarta bussar och spårfordon, fordon som i allt högre grad efterfrågas på den internationella marknaden.

Hur gärna centern än vill låtsas att vi kan fortsätta öka biltrafiken, tillåter inte vårt gemensamma jordklot det. Politiska miljöförslag bör grundas på naturvetenskapliga fakta och långsiktiga överväganden. En till två bilar per hushåll världen över är inte möjligt, alltså måste bilismen begränsas. För korta avstånd bör cykel och buss svara för de flesta av resorna. Snabbuss, spårvagn och annan spårtrafik är sannolikt klokast som huvudalternativ för medellånga avstånd i tätortsregionerna. Till skillnad från centern vill miljöpartiet i likhet Frankrike, Japan, Spanien och alltfler länder bygga höghastighetståg.

När dessa väl är på plats visar erfarenheten att resenärerna självmant väljer bort flyget. I kombination med en rejäl utbyggnad av biogas kan transporterna då fungera smidigt i hela landet samtidigt som oljeberoende och klimatpåverkan minskar.

Sveriges internationella samarbete bör enligt miljöpartiets uppfattning bygga på att vi sopar rent framför egen dörr i stället för att skylla på att andra inte gör tillräckligt. Då blir det lättare att med hög trovärdighet inför nästa klimattoppmöte sätta press på länder som är ovilliga att göra bindande åtaganden om utsläppsminskning.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga