Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 27. maj 2010
Lena Hallengren ordförande (S) riksdagens trafikutskott
Peter Pedersen riksdagsledamot (V)
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (MP)

Utskriftvänlig
Infrastrukturministern bemöter inte vår kritik
Inte med ett ord blir denna kritik bemött. Inte heller nämns något om målet att fördubbla kollektivtrafikandelen. Forskningen visar entydigt att den nuvarande modellen, som innebär att det offentliga handlar upp trafik i ett fungerande system, är helt överlägsen när det gäller att skapa en attraktiv kollektivtrafik.
Regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson har inte resenären i centrum när kollektivtrafiken avregleras. De privata aktörerna är i centrum och kan nu fritt etablera kollektivtrafik. Samtidigt tvingas de regionala trafikhuvudmännen bevisa att den trafik man vill bedriva faller under allmän trafikplikt. Men inte med ett ord blir denna kritik bemött. Inte heller nämns något om målet att fördubbla kollektivtrafikandelen. Kanske anses inte målet viktigt eller eftersträvansvärt.

Tvärt om vad Åsa Torstensson påstår, säger vi ja till länsöverskridande trafik. Redan idag står det fritt för regeringen att ge tillstånd till länsöverskridande trafik.

Vi säger också ja till ett gemensamt informationssystem. Syftet med regeringens förslag om ett gemensamt informationssystem är att mildra de negativa konsekvenserna av att kommersiella aktörer kommer att bedriva trafik utanför det ordinarie systemet. Detta kommer dock att hjälpa föga eftersom man inte lägger fram något förslag om de kommersiella aktörerna också måste ansluta sig till ett gemensamt biljettsystem.

Vi säger även ja till en bättre samordning av kollektivtrafiken. Vi vill förbättra samordningen mellan kommunernas bebyggelseplanering och trafikplaneringen för att skapa en sammanhållen och tät urban struktur som gynnar kollektivtrafiken. Det är bland annat mot den bakgrunden som vi vill att Stockholms län får regionstatus.

Vad vi däremot säger nej till är en ny kollektivtrafiklag som saknar stöd från den samlade forskningen på området. Forskningen visar entydigt att den nuvarande modellen, som innebär att det offentliga handlar upp trafik i ett fungerande system, är helt överlägsen när det gäller att skapa en attraktiv kollektivtrafik.

Vår modell kommer verkligen att kunna lyfta kollektivtrafiken i-Sverige. Vi satsar närmare tjugo miljarder för att nå målet om fördubblad kollektivtrafik. Vi bygger dessutom ut spårkapaciteten ordentligt vilket har en positiv inverkan även på kollektivtrafiken.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga