Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. maj 2010
Lena Hallengren (S) ordförande i trafikutskottet
Peter Pedersen (V) talesperson trafikpolitiska frågor
Karin Svensson Smith (MP) talesperson trafikpolitiska frågor

Utskriftvänlig
Inga genvägar till bättre kollektivtrafik
Det krävs resurser och skarpa förslag. Att bara avreglera och låta marknaden med individers betalningsvilja styra är ingen lösning utan riskerar tvärt om att slå söner ett sammanhållet trafiksystem.
Vi bedömer att de ökade möjligheter till samordnade trafiksystem som vi eftersträvar kommer att slås sönder av det fria marknadstillträdet. Men regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson visar genom sin artikel i GP den 26 maj att man är döv för vår kritik.

Resenären är tyvärr inte i centrum när kollektivtrafiken avregleras. De privata aktörerna är i centrum och kan i och med den nya lagen fritt etablera kollektivtrafik. Samtidigt tvingas de regionala trafikhuvudmännen bevisa att den trafik man vill bedriva faller under allmän trafikplikt. Denna oro bemödar sig ministern inte att bemöta. Inte heller nämns något om målet att fördubbla kollektivtrafikandelen. Kanske anses inte målet viktigt eller eftersträvansvärt?

Redan idag står det fritt för regeringen att ge tillstånd till länsöverskridande trafik. Vidare säger vi självklart ja till att ha ett gemensamt informationssystem. Men syftet med regeringens förslag om ett gemensamt informationssystem är att mildra de negativa konsekvenserna av att kommersiella aktörer kommer att bedriva trafik utanför det ordinarie systemet. Detta kommer att hjälpa föga eftersom man inte lägger fram något förslag om de kommersiella aktörerna också måste ansluta sig till ett gemensamt biljettsystem. Vi säger även ja till en bättre samordning av kollektivtrafiken.

Vad vi däremot säger nej till är en ny kollektivtrafiklag som saknar stöd från den samlade forskningen. Den nuvarande modellen, som innebär att det offentliga handlar upp trafik i ett fungerande system, är helt överlägsen när det gäller att skapa en attraktiv kollektivtrafik.

Vårt alternativ är mycket mer effektivt för att nå målet om fördubblad kollektivtrafikandel. Vår modell med ökade resurser och utbyggnad kan verkligen lyfta kollektivtrafiken i Sverige. Vi avsätter 9 miljarder kronor till en urban kollektivtrafik- och cykelsatsning under perioden 2011–2021. Vi har en särskild hela-landet-pott om ytterligare 9 miljarder kronor under planperioden. Utöver det gör vi en särskild Stockholmssatsning som omfattar, inklusive den regionala finansieringen, över 17 miljarder kronor varav staten bidrar med 10 miljarder kronor. Vi bygger dessutom ut spårkapaciteten ordentligt vilket har en positiv inverkan även på kollektivtrafiken.

Det finns inga genvägar till bättre kollektivtrafik. Det krävs resurser och skarpa förslag. Att bara avreglera och låta marknaden med individers betalningsvilja styra är ingen lösning utan riskerar tvärt om att slå söner ett sammanhållet trafiksystem.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga