Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. juni 2010
Karin Svensson Smith (mp)
Karolina Skog (mp)

Utskriftvänlig
Kvinnlig blick behövs i trafiken
När det gäller trafiken har perspektiv som jämlikhet, säkerhet och energieffektivitet ofta gemensamma målpunkter. För att få till det systemskifte som krävs för att uppnå ett klimatanpassat transportsystem måste andra röster än bilvurmande män höras.
Inte ska vi väl lämna trafikfrågorna till männen?

Feministiskt initiativ har börjat synas i Malmöpolitiken och kommer förhoppningsvis bidra till sätta fokus på viktiga jämställdhetsfrågor. Detta välkomnar vi från Miljöpartiet! En snabb granskning av deras agenda hittills gör oss dock lite förvånade.

FI fokuserar enligt vår mening alltför ensidigt på frågor som brukar uppfattas som mjuka och typiskt kvinnliga. Varför ska trafik och andra traditionellt manliga domäner lämnas utan grenskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv?

Genusperspektivet är helt avgörande för att få till hållbara lösningar inom stadsplanering och trafik.

Det finns systematiska skillnader mellan kvinnors och mäns beteendensamt i trafiken samt värderingar om densamma.

Kvinnor åker kollektivt och går i högre utsträckning än män.

Män kör mer bil och dessutom i genomsnittligt högre fart. Kvinnor värderar olika
transportslag främst utifrån funktion medan män tenderar att fokusera
mer på teknik och andra värden.

Det är även vetenskapligt fastslaget att kvinnor är mer beredda att göra större uppoffringar för att uppnå ett säkert och klimatanpassat transportsystem.

Kvinnors vanor och värderingar har alltför ignorerats i stads- och trafikplanering.

I ett säkert, jämlikt, och klimatsmart transportsystem utgör gång och cykel basen tillsammans med kollektivtrafik medan bil och flyg används i betydligt mindre utsträckning än idag.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga