Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. juni 2010
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Rödgrön budget ger mer järnvägar i länet
I riksdagen beslöt den borgerliga alliansen förra veckan (v 24) att man ska investera cirka 10 miljarder kronor per år i nya järnvägar i Sverige. Det räcker inte till Ostlänken eller andra höghastighetsbanor. Den borgerliga alliansen vill utreda Ostlänken ett varv till och ger inget besked denna mandatperiod.
Det är glädjande att framtiden för Tjustbanan beskrivs i optimistiska ordalag flera gånger i Corren förra veckan. Men ännu finns bara beslut om upprustning av en del av banan, nämligen delen Linköping – Bjärka Säby. Regionförbundet i Kalmar län och Trafikverket/Banverket ska betala upprustningen. Byggstart beräknas till nästa sommar. För att hela banan ska rustas upp krävs mer pengar.

I riksdagen beslöt den borgerliga alliansen förra veckan (v 24) att man ska investera cirka 10 miljarder kronor per år i nya järnvägar i Sverige. Det räcker inte till Ostlänken eller andra höghastighetsbanor. Den borgerliga alliansen vill utreda Ostlänken ett varv till och ger inget besked denna mandatperiod.

Miljöpartiet, med (v) och (s) har i sitt budgetförslag en nästan dubbelt så stor järnvägssatsning, 18 miljarder kronor per år. Man anslår medel för byggstart av Ostlänken och andra stora projekt. Den betydligt högre investeringsnivån ger mycket större chanser att även Tjustbanan, Stångådalsbanan samt andra upprustningsprojekt för järnvägar ska kunna förverkligas inomkommande mandatperiod.. Chansen för länsjärnvägarna ökar även genom att en del av de årliga investeringsmedlen ska användas till just länsjärnvägar, om länen själva så önskar, enligt det rödgröna regeringsalternativet.

Järnvägsresandet ökar. Genom opinionsundersökningar vet vi, att det finns en majoritet bland svenska folket för att investera i utbyggd järnväg och annan kollektivtrafik. Detta även om det krävs höjda skatter. Vi är därför nöjda att kunna erbjuda en genomtänkt och miljövänlig plan för trafikinvesteringar, som även stärker vår region genom förbättrade pendlingsmöjligheter.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga