Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. juni 2010
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot
Magnus Ehrencrona (mp), riksdagskandidat
Anna-Maria Myszka Gustavsson (mp), Kommunfullmäkttigeledamot och ordförande i mp-Helsingborg

Utskriftvänlig
Skåne behöver mer för att bli ett klimatlän
Ska Skåne vara ett pilotlän och föredöme för andra regioner i klimatarbetet borde nyinvesteringar konsekvent gå till det klimatsmarta och fossilfria. Trots det vägrar regeringen ändra på minerallagen.
Miljöminister Andreas Carlgren (c) berömmer sig av målet om en fossilbränsleoberoende fordonspark 2030. Att bilarna kan köra med ickefossila drivmedel dock betyder INTE att de gör det. Varannan tank i etanolbilarna fylls med bensin. Carlgren och andra regeringsföreträdare glömmer också att berätta att regeringens nya mål för personbilar ersatte ett mål med hur mycket klimatpåverkan skulle minska för hela trafiksektorn, dvs förutom privatbilismen även flyg, lastbilstrafik mm.

Om Skåne ska bli ett pilotlän för klimatarbete borde det planeras för höghastighetståg som alternativ till flygtrafik. Detta har ju Skånes landshövding Göran Tunhammar vältaligt pläderat för vid flera tillfällen. När regeringen presenterade sitt beslut om åtgärdsplanering för kommande infrastruktur hade höghastighetsspåren lämnats utanför. Regeringen avviker därmed från den utveckling Japan startade för 40 år sedan, Frankrike följde för 25 år sedan och som nu allt fler länder slagit in på.

Även när det gäller kmskatt för lastbilstrafik avviker regeringen från resten av Europa, där alltfler länder använder kmskatt för att minska godstrafikens negativa miljöpåverkan.

En kmskatt för lastbilar skulle vara särskilt motiverat i Skåne där 70 - 80 % av lastbilstrafiken är ren transittrafik som kör genom landskapet. En kilometerskatt för lastbilar skulle leda till smarta kombinationer av väg, järnväg och sjöfart. Det skulle bli lönsammare med närodlat och nybakat i stället för bröd som kemikaliepreparerats för att vara "färskt" trots hundratals vägmil.

Regeringen drog in de 150 miljoner som användes för att ersätta en del av merkostnaden för att sätta upp biogaspumpar. Dessa behövs om biogasen ska vara tillgänglig för bilisterna i hela landet.

Helsingborg och många fler kommuner har insett att biogasen är det lämpligaste alternativet som ersättning för bensin och diesel. Avfallsförbränningsskatten har regeringen också tagit bort och därmed minskar kommunernas incitament för att samla in det organiska avfallet i syfte att utvinna biogas.

Regeringens avfallspolitik gynnar i stället lastbilstransport av sopor från Norge till SySavs förbränningsanläggning i Malmö vilket ökar klimatbelastningen högst väsentligt. Regeringen la även ner KLIMP, klimatinvesteringsstödet till kommunerna, och därmed försvåras finansiering av de rörledningar och annan infrastruktur som behövs för att hela biogaskedjan ska fungera.

Ska Skåne vara ett pilotlän och föredöme för andra regioners klimatarbete borde nyinvesteringarna konsekvent gå till det klimatsmarta och fossilfria. Trots detta vägrar regeringen ändra på minerallagen som likt lagar i bananrepubliker tillåter multinationella företag att exploatera naturtillgångar. Skulle kommunerna få den vetorätt vi föreslår så skulle Hörby, Tomelilla och Sjöbo kunna freda vårt skånska landskap från Shells borrningar efter fossilgas. Först med en rödgrön regering kan Skåne ställa om till en trygg och ekologiskt hållbar utveckling.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga