Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. november 2008
Karin Svensson Smith
riksdagsledamot trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Olja och bensin ger växthusgas
40% av utsläppen av växthusgaser kommer från trafiken och att vi måste få ner dessa utsläpp i ganska stor omfattning. 95% av energin i transportsektorn kommer från oljeprodukter, alltså bensin och olja.
Thomas Morell är besviken på att jag inte har dykt upp och pratat klimatpolitik med honom och den saken beklagar jag. Detta innebär dock inte att jag sitter och gömmer mig inom riksdagshusets murar, jag är ute varje vecka, ibland varje dag, och träffar representanter för olika aktörer inom trafiksektorn. Och jag har så gjort i många, många år nu. Så jag är väl medveten om det ofta mycket förtjänstfulla arbete som många miljöengagerade och duktiga människor i branschen lägger ner och jag är mycket glad för det.

Detta ändrar dock inte det grundfaktum att 40% av utsläppen av växthusgaser kommer från trafiken och att vi måste få ner dessa utsläpp i ganska stor omfattning. 95% av energin i transportsektorn kommer från oljeprodukter, alltså bensin och olja.

För att komma åt detta måste vi ta ett helhetsgrepp. Det innebär både satsningar på större investeringar i mindre energikrävande transportslag som järnväg och båt, insatser för att minska antalet transporter och insatser för att göra de transporter som måste ske på väg så miljövänliga som möjligt. Där ingår bättre motorer och nya bränslen.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga