Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. juli 2009
Karin Svensson Smith (MP), Riksdagsledamot
Sverker Ottosson, Språkrör för Miljöpartiet i Sundsvall

Utskriftvänlig
Regeringen väljer vägar före järnvägar
En skorrande falskt ton skär genom
EU: s nuvarande ordförandeland
när statsminister
Reinfeldt hävdar att klimatfrågan
är den viktigaste frågan
under Sveriges ordförandeskap.
För samtidigt fattar han och
regering beslut som leder oss
längre bort från lösningen på
klimatkrisen.
En skorrande falskt ton skär genom
EU: s nuvarande ordförandeland
när statsminister
Reinfeldt hävdar att klimatfrågan
är den viktigaste frågan
under Sveriges ordförandeskap.
För samtidigt fattar han och
regering beslut som leder oss
längre bort från lösningen på
klimatkrisen. Det har gått så
långt att Sverige har fått internationell
kritik. Ord och handling i
miljöoch
klimatfrågorna följs
verkligen inte åt i vår Moderatledda
regerings politik.
Regeringens senaste blindskott
i sammanhanget handlar återigen
om infrastruktursatsningarna
i vår region. Vi alla vet att ungefär
60 procent av landets godstransporter
på järnväg sker
i Norrland. Av detta förstår vi också
att en investering för att underlätta
godstransporterna på
järnväg snabbt ger god samhällsekonomisk
avkastning. Det gäller
för såväl triangelspåret
i Bergsåker, som beräknas ha en
nyttograd på drygt 2,5 gånger investerade
pengar, triangelspåret
i Maland med drygt 2 gånger
pengarna och hela järnvägssatsningen
ut till Tunadalshamnen,
som beräknas ge en avkastning
över 6 gånger pengarna. Det kan
jämföras med E4 Sundsvall, vars
återbäring beräknats till 0,9
gånger på investerade pengar.
Ändå var det mycket enklare för
Reinfeldt och regeringen att bifalla
en ny E4 i Sundsvall än satsningar
på järnvägar. Detta trots
att det finns medfinansiering till
delar av nämnda järnvägssatsningar,
något nuvarande regering
kraftfullt har efterfrågat.
Bergsåkers triangelspår, som just
nu finns med på listan över prioriterade
objekt, är så lönsam att
Banverket ensamt finansierar
det. Osäkerheten kvarstår dock
för triangelspåret i Maland, trots
att länsstyrelsen finansierar med
27 miljoner, Sundsvalls kommun
121 miljoner, SCA 192 miljoner
och Banverket med 209 miljoner.
Alla inblandade aktörer är förvånade
över utsorteringen av
Malands triangelspår.
Vi i Miljöpartiet är inte så överraskade,
men mycket bekymrade.
För oss är förstås detta en
självklar investering. Triangelspåret
i Maland är dessutom en
förutsättning för de klimatsmarta
investeringar som planeras
i Tunadalshamnen. Hamnen,
triangelspåren och Mittsverigebanan
är tillsammans med järnvägen
in i Norge av ett gemensamt
mittnordiskt intresse för
hållbara transporter.
En enig klimatberedning föreslog
att kapaciteten för personoch
godstransporter på järnväg
skulle öka med 50 procent till
2020 och att kilometerskatt skulle
införas för lastbilar. Jämfört
med klimatberedningens förslag
är regeringens politik ett stort
svek.
Regeringens infrastrukturplan
gynnar påtagligt vägar på järnvägens
bekostnad. Att vägarna
prioriteras framför järnvägarna
är ett bakslag för utvecklingen i
regionen och ett stort svek mot
alla dem som vill dra sitt strå till
stacken för miljön och resa klimatsmart.
Det är också ett svek
mot kommande generationer
som får ta smällen och de svåra
besluten.
Ett grönare och mer modernt
ledarskap behövs för att skapa
en hållbar framtid.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga