Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Låt Lövin bli Sveriges nya EU-kommissionär 24. juni 2019
Aftonbladet 19 juni 2019
21 MP-politiker: Vårt språkrör är den ledande kraften

Inom kort utser regeringen Sveriges EU-kommissionär för de kommande fem åren. Sveriges ledarskap på miljö- och klimatområdet förpliktigar i Europapolitiken. Därför vill vi att Isabella Lövin ska nomineras till EU-kommissionär.

Runtom i Europa strejkar unga f&...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Anton Fendert (MP), oppositionsråd Sundbyberg Stad
Malena Ranch (MP), regionråd Region Uppsala
Daniel Helldén (MP), borgarråd Stockholms Stad
Katarina Luhr (MP), borgarråd Stockholms Stad
Sara Bronner (MP), språkrör och gruppledare Örebro
Agneta Niklasson (MP), regionråd Region Östergötland
Tomas Eriksson (MP), regionråd Region Stockholm
Ulrika Frick (MP), regionråd Region Västra Götaland
Anna Wåhlström (MP), ordförande Miljöpartiet Sörmland
Marcus Friberg (MP), oppositionsråd Helsingborg kommun
Andréa Bromhed (MP), gruppledare Hudiksvall
Anders Lönroth (MP), oppositionsråd Huddinge
Eva Pethrus (MP), gruppledare Täby
Anna Thunell (MP), kommunalråd Västerås
Elin Söderberg (MP), ordförande Miljöpartiet Västerbotten
Brita Wessinger (MP), ordförande Miljöpartiet Västernorrland
Karin Svensson Smith (MP), kommunalråd Lund
Malin Hagerström (MP), kommunalråd Nyköping
Marco Venegas (MP), kommunalråd Nyköping
Emma Lindqvist (MP), regionråd Region Västerbotten
Isabel Enström (MP), gruppledare Gotland

MP i Lund väljer att påverka verkligheten 4. juni 2019
Kvällsposten 4 juni 2019
En ökad utdelning från LKF kommer alltså inte att påverka bostadshyrorna

Mattias Olsson (S) och Jesper Sahlén (V) riktar kritik mot Miljöpartiets uppgörelse med den styrande kvintetten i Lunds kommun. MP prioriterar, som framgår av namnet, miljön högst. Utöver detta utgår MP:s ställningstaganden från solidaritet och jämställdhet. MP:s överenskommelse med kvintetten gäller enbart delar av budgeten och att göra Höjeådalen till ett naturreservat. 

<...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund

Lundakvintettens politik är inte ekologiskt hållbar 4. juni 2019
Aktuella frågor Sydsvenskan 1 juni 2019
Lundakvintetten och Socialdemokraterna väljer att stå för en del av kostnaderna för att E22 ska breddas och en ny motorvägsavfart byggas vid Ideon. Att planera för en ökning till 70 000 fordon per dygn är förödande ur klimatsynpunkt, men leder också till att barn på en förskola, Uarda, och andra barn påverkas av hälsovådliga luftföroreningar och buller

Lunds borgerliga minoritetsstyre, Lundakvintetten, påstår att den genom att föra sin politik ”kan lämna över en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar kommun till de generationer som kommer efter oss” (Aktuella frågor 29 maj).

Det är ett konstaterande som vare sig har täckning i kommun...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith
Karin Svensson Smith (MP) kommunalråd Lund.

Kärnkraften är ett villospår 4. juni 2019
Dagens Industri 29 juni 2019
M och KD vill förknippas med marknadsmässiga villkor men samtidigt hålla kärnkraften under armarna med hjälp av skattemedel. Men om klimatförändringarna ska stoppas hinner vi inte vänta in ny subventionerad kärnkraft

År 2016 gjorde fem partier i Sverige ett handslag för energisektorns långsiktiga spelregler. Efter decennier av politiserande och oenighet vann klokskapen över kortsiktigheten.

Partierna kom överens om att ny kärnkraft får byggas på befintliga platser där kärnkraften redan finns, dock utan subventioner.

Det är nog få, utöver M och KD, som anser att tre år representerar en långsiktighet.

...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, kommunalråd i Lund (MP)
Karin Pleijel, kommunalråd i Göteborg (MP)
Aron Knifström, ordförande i Dalarna och Ludvika (MP)
Elin Söderberg, distriktsordförande Västerbotten (MP)
Rebecka Hovenberg, gruppledare Linköping (MP)

Biologiska mångfalden försvagas 4. juni 2019
Skånska Dagbladet 22 maj 2019
Världens biologiska mångfald försvagas och förenklas. En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande årtiondena. Innehållet i rapporten från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, är alarmerande och manar till handling.

Pågående klimatförändring sätter ytterligare press på ekosystemen. Mångfalden fungerar som en slags försäkring som gör det möjligt för ekosystemen att anpassa och återhämta sig samt stå starkare vid till exempel sjukdomsutbrott eller extrema väderförhållanden. Åtgärder som ökar den biologiska mångfalden gör att ekosystem klarar större påfrestningar bättre...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith


 
Skugga Skugga Skugga