Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
I media 5. oktober 2020
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Tågtunnel under Lund är ett hot mot höghastighetstågen 5. juli 2020
Kvällsposten
Det vore orimligt om alla kommuner likt Lund kräver att järnvägen ska gå i tunnlar genom tätorten. Det är en enorm kostnadsfördyring. Generellt gäller att förorda den järnvägslösning som snabbast blir klar, skriver Karin Svensson Smith (MP) och järnvägsdebattören Carl-Johan Jargenius i Kvp.

Regeringen uppdrog den 25 juni åt Trafikverket att komplettera utredningarna om nya stambanor för höghastighetståg. Verket ska analysera möjliga linjesträckningar, hur fort tågen ska gå och hur banorna ska byggas. I uppdraget ingår också att se var stationerna ska ligga. Givetvis ska verket ta hänsyn till samhällsekonomiska och klimatmässiga effekter.

Lund är i dag en av de kommuner i landet som har den allr...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith och Carl-Johan Jargenius

Grön omstart med biogas 2. juli 2020
Skånska Dagbladet
Chansen att bidra till fossilfrihet, ett mer livskraftigt lantbruk, fler arbetstillfällen, en cirkulär ekonomi och ett minskat importberoende finns nu.

Coronapandemin har drabbat många enskilda och näringsidkare ekonomiskt. Det är därför av största vikt att ekonomin stimuleras till en rejäl omstart. Det finns nu ett utmärkt tillfälle att ställa om och samtidigt bidra till att dagens fossilberoende fasas ut. Satsningar på biogas, med alla dess kretsloppsegenskaper, är perfekt för att nå flera samhällsmål.

Biogasproduktion säkerställer inte ...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith och Rebecka Hovenberg

Supercykelstråk dröjer 18. juni 2020
Sverige Radio P4
Supercykelstråk mellan Malmö och Lund dröjer, och Karin Svensson Smith efterlyser vilja i kommunerna.

Region Skåne har tagit fram ett koncept kring supercykelstråk och en rapport lades fram i höstas. Tanken är att få fler att pendal med cykel genom att knyta ihop cykelvägarna kring Skånes större städer. Supercykelstråket mellan Malmö och Lund dröjer trots det. Läs mer och lyssna på inslaget i Sveriges Radio P4: Länk till artikel och radioklipp

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Sveriges Radio

Ett grönare Lund 17. juni 2020
Miljöpartiet är i opposition i Lund den här mandatperioden (2018-2022), men vi har lyckats driva igenom ett antal förslag som vi berättar mer om i denna folder.

Fokus för vår politik är klimat, miljö och barn. Trots att Miljöpartiet är i opposition i Lund den här mandatperioden, har vi under det första året lyckats få igenom flera av våra förslag. I vissa fall har vi gjort kompromisser för att värna biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan och annat som gör kommunen bättre för dess invånare. 
Läs vår folder här

Läs mer »


 
Skugga Skugga Skugga