Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Insändare: Klimatförändringarna är här och nu 16. september 2022
Skånska Dagbladet
Företrädare för Centerpartiet använder i sitt debattinlägg (Sydsvenskan 22 juni) argument för att inte bygga bostäder på åkermark som sammanfaller med hur Miljöpartiet och engagerade Lundabor resonerar. Kriget i Ukraina och klimatförändringarna gör att många har insett betydelsen av att ha mark som kan ge föda åt människor. Men varför är åkermark mindre värdefull om det är en väg som ska byggas?

Frågan kan ställas eftersom C var pådrivande i tekniska nämndens beslut 22/6 om att en östlig Förbifart ska byggas. På tekniska nämnden röstade MP för förvaltningens förslag till åtgärder i Södra Sandby, att utveckla infrastruktur för gång- och cykel samt kollektivtrafik. Lastbilstrafikens problem föreslås bli

hanterad genom att arbeta med vägvisning samt att stärka trafiks...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP), Oppositionsråd och 2:e vice ordf tekniska nämnden

Lyft kollektivresenärer och hyresgäster i klimatarbetet 27. juli 2022
Dagens ETC
Erbjud kommunanställda en kollektivtrafikförmån och att ta bort bilsubventioner från hyran i kommunala bostäder. Det föreslår de miljöpartistiska
trafikpolitikerna Karin Svensson Smith och Karin Pleijel.

Klimatpolitiken måste leda till att alla får en möjlighet att vara med att ställa om samtidigt som hushåll med små inkomster kompenseras för att energi och drivmedel blir dyrare. Klimatåtgärder behöver vidgas från elbilar och solceller på villatak till att inkludera kollektivtrafikresenärer och hyresgäster. Kommuner kan och bör gå före i omställningen för att nå klimatmålen.

...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

KARIN SVENSSON
SMITH (MP), Kommunalråd, 2:e vice
ordförande i Tekniska nämnden i Lund
KARIN PLEIJEL (MP), Kommunalråd, 2:e vice ordförande i trafiknämnden i Göteborg

”Gör oss lika punktliga som Schweiz och Japan” 26. juli 2022
Svenska Dagbladet
Med ett systematiskt förebyggande underhåll kan akut­incidenter som leder till tågtrassel minimeras. Det är dags att samlas kring en nollvision för trassel i tågtrafiken, skriver tre debattörer.

Tyskland, Spanien, Österrike med flera länder inför sänkta tågtaxor för att hantera den kris som klimat­nödläge i kombination med Putins hot om uteblivna energi­leveranser gett upphov till. Även i Sverige börjar debatten om att gynna kollektiv­trafik ta fart. Det är rätt tänkt eftersom kollektiv­trafik i allmänhet och tåg i synnerhet är mycket energi­effektivt j&aum...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, före detta ordförande i riksdagens trafik­utskott (MP)
Evert Andersson, professor emeritus järnvägs­teknik KTH
Christer Ljungberg, grundare till konsult­företaget Trivector AB

Tiden för Sveriges klimatmål är knapp 6. juli 2022
Dagens Industri
Klimatdebatten har nått en ny lägstanivå. Parti efter parti kommer undan med en politik som är verkningslös eller i många fall ökar utsläppen, skriver företrädare för Miljöpartiet.

Alla partier förutom Sverigedemokraterna står bakom Parisavtalet. Men det är bara Miljöpartiet som över huvudtaget har ett intresse av att leva upp till det. Tillsammans med experter, har vi räknat på vår politik och kan nu presentera en uttömmande plan för hur Sverige ska nå nollutsläpp 2035 och vara i linje med Parisavtalet. Nu behöver fler partier ställas till sv...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith sammankallande Klimatnätverket
Carl Ståhle sammankallande beräkningsgruppen Klimatnätverket
Sebastian Silva Leander beräkningsansvarig Klimatfärdplanen
Lorentz Tovatt Riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson Miljöpartiet
Linus Lakso Ordförande för Miljöpartiets partistyrelse
Pär Holmgren EU parlamentariker
Markus Barnevik Olsson Gröna Studenter, klimatpolitisk talesperson
Erik Wahlström Grön ungdom, klimatpolitisk talesperson

Klimatförändringarna är här och nu 29. juni 2022
Sydsvenskan

Företrädare för Centerpartiet använder i sitt debattinlägg (Sydsvenskan 22 juni) argument för att inte bygga bostäder på åkermark som sammanfaller med hur Miljöpartiet och engagerade Lundabor resonerar. Kriget i Ukraina och klimatförändringarna gör att många har insett betydelsen av att ha mark som kan ge föda åt människor. Men varför är åkermark mindre värdefull om det är en väg som ska byggas?

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith sammankallande Klimatnätverket
Carl Ståhle sammankallande beräkningsgruppen Klimatnätverket
Sebastian Silva Leander beräkningsansvarig Klimatfärdplanen
Lorentz Tovatt Riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson Miljöpartiet
Linus Lakso Ordförande för Miljöpartiets partistyrelse
Pär Holmgren EU parlamentariker
Markus Barnevik Olsson Gröna Studenter, klimatpolitisk talesperson
Erik Wahlström Grön ungdom, klimatpolitisk talesperson


 
Skugga Skugga Skugga