Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Supercykelstråk dröjer 18. juni 2020
Sverige Radio P4
Supercykelstråk mellan Malmö och Lund dröjer, och Karin Svensson Smith efterlyser vilja i kommunerna.

Region Skåne har tagit fram ett koncept kring supercykelstråk och en rapport lades fram i höstas. Tanken är att få fler att pendal med cykel genom att knyta ihop cykelvägarna kring Skånes större städer. Supercykelstråket mellan Malmö och Lund dröjer trots det. Läs mer och lyssna på inslaget i Sveriges Radio P4: Länk till artikel och radioklipp

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Sveriges Radio

Ett grönare Lund 17. juni 2020
Miljöpartiet är i opposition i Lund den här mandatperioden (2018-2022), men vi har lyckats driva igenom ett antal förslag som vi berättar mer om i denna folder.

Fokus för vår politik är klimat, miljö och barn. Trots att Miljöpartiet är i opposition i Lund den här mandatperioden, har vi under det första året lyckats få igenom flera av våra förslag. I vissa fall har vi gjort kompromisser för att värna biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan och annat som gör kommunen bättre för dess invånare. 
Läs vår folder här

Läs mer »

7 initiativ under Europeiska trafikantveckan 2019 17. juni 2020
Europeiska trafikantveckan 2019 (v 38) hade hållbara resor och transporter i fokus. Under veckan tog Miljöpartiet i Lund 7 initiativ i form av motioner till kommunfullmäktige.

Miljöpartiet vill att Lunds kommun tar större ansvar för att minska bilismen i staden. Lund ska vara en attraktiv och hållbar stad.

  • Fasa ut parkeringssubventioner, marknadsanpassa avgifterna!
    Vi måste göra mer för att klimatmålen ska nås. Vi vill att Lunds kommun marknadsanpassar parkeringsavgifterna, för att minska bilresandet som i sin tur minskar utsläpp av växthusgaser.
     ...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Inled Lundabesöket med Spårvägsresa 1. april 2020
Invigningen av Lunds nya spårväg närmar sig med stormsteg. Vid årsskiftet 2020/2021 är Lunds nya trafikslag igång.

Med syfte att behålla en levande stadskärna behövs initiativ som underlättar för fler besökare att upptäcka den mångfald som kännetecknar handeln i Lunds stadskärna. Att besökare börjar sin Lundapromenad vid en av spårvägens hållplatser i stället för att starta vid Domkyrkan underlättar för detta. 
Läs motionen 

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Två debattartiklar 26. december 2019
Vombsjön och höghastighetståg.
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith


 
Skugga Skugga Skugga