Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Sluta storsatsa på vägar för medelålders män 21. juni 2018
Kvällsposten
Framtidens infrastruktur ska vara anpassad för ungas resvanor och minskade klimatutsläpp, inte dikteras av äldre mäns resvanor, skriver Axel Hallberg (MP) och Karin Svensson Smith (MP).
När vi bygger infrastruktur måste vi planera för framtiden. Den infrastruktur vi bygger i dag måste utgå ifrån Sveriges klimatmål och kunskap om hur nutidens och framtidens trafikanter vill resa. Därför väljer Miljöpartiet att satsa på kollektivtrafik och cykel och säga nej till nya investeringar i motorvägar. Det är dags att sluta storsatsa på infrastruktur för medelålders män. Riksdagen har med stor enighet beslutat att klimatpåverkan från inrikes transporter ska minska med 70 procent ...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Axel Hallberg (MP), Språkrör för Grön Ungdom och kandidat till kommunfullmäktige i Lund
Karin Svensson Smith (MP), Ordförande riksdagens trafikutskott och kandidat till kommunfullmäktige i Lund

En nollvision i tio punkter kan få slut på tågkaoset 16. juni 2018
Dagens Nyheter
Tågkaoset i Sverige måste upphöra. Ett samlat grepp är nödvändigt och Trafikverkets behöver återta underhållsarbetet i ...
.
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, Evert Andersson och Christer Ljungberg

Unga gynnas när regeringen satsar på infrastruktur 11. juni 2018
Dagens Samhälle
För att Sverige ska klara klimatutmaningarna, stärka arbetsmarknaderna och ge alla svenskar en möjlighet till en högre utbildning så behöver vi en snabb och fungerande tåg-, cykel- och kollektivtrafik. Därför är regeringens nya satsning på infrastruktur en rejäl vinst för Sveriges studenter och unga.
Nyligen presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029 som bland annat innehåller den största järnvägssatsningen i modern tid, och höjda anslag till cykel- och kollektivtrafik i städerna. Miljöpartiet och Gröna Studenter kan konstatera att några av de största vinnarna på regeringens satsning på järnvägen och cykel- och kollektivtrafik är Sveriges studenter och unga. Varje dag pendlar tusentals studenter med tåg och buss mellan sina hemkommuner och lärosäten i andra s...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith / Malte Roos
MP / Gröna Studenter

Ta tåget ut i världen 7. juni 2018
Nedan finns en rapport som är framtagen tillsammans med EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP). Vi vill att dag- och nattågstrafik ersätter flyg för resor i Europa så långt möjligt.
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

2. juni 2018
Linköpings News
Tåg är det överlägset bästa sättet att resa på ur klimatsynpunkt. Tågresan är en del av många människors vardag och det måste gå att lita på att tågen går i tid. Därför behöver vi bygga ut järnvägsnätet och samtidigt rusta upp befintliga spår. Det skriver Karin Svensson Smith och Rebecka Hovenberg (MP), i en debattartikel.
Tågresenärerna har länge uppvisat ett stort tålamod som börjar ta slut. Många enskilda tar klimatansvar genom att minska bilkörning, dra ner på köttkonsumtion och undvika flygresor. Men privatpersoner kan inte rädda planeten genom att ändra beteende om inte alternativen fungerar. Där måste vi politiker ta ansvar! Järnvägen är i skriande behov av upprustning. All felaktig och utsliten räls måste bytas ut, och hela järnvägssystemet behöver växa. Förutom separata spår för höghastighetståg mellan...
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP), Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Rebecka Hovenberg (MP), Förstanamn på listan till kommunfullmäktige i Linköping


 
Skugga Skugga Skugga