Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Miljöpartiet - Klimatberättelse 18. november 2023
Nedanstående förslag till klimatberättelse presenteras på MPs kongress i Örebro.

Klimatnätverkets berättelsegrupp består av Karin Svensson Smith (sammankallande), Lars Greger, Christer Haagman och Ann-Sofie Olausson. Berättelsen har uppdaterats efter synpunkter från en extern referensgrupp, och finns att ladda ner som pdf.
Förslaget (inga beslut är ännu fattade) är en berättelse om att en radikal klimatomställning måste ske och hur den kan gå till. De individuella förändringar alla behöver göra måste kombineras med en politik som gör det enkelt att ta klimatansvar såväl i vardagen, som under semestern och i övrigt.

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Tillsätt en kriskommission för järnvägen 1. september 2023
Aktuella frågor Sydsvenskan 1 september 2023
För att få ordning på tågtrafiken räcker det inte med att förbättra underhållet.
 Ny järnväg måste byggas om tågen ska gå i tid

Regeringen bör tillsätta en kriskommission för järnvägen. Idag saknas en tydlig ledning som sköter järnvägen långsiktigt och tar ett helhetsansvar gentemot resenärer och godstransportörer. Alla länder med fungerande tågtrafik har en separat förvaltning av järnvägen och det behöver även Sverige ha.

Efter sommarens översvämningar behöver många jär...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP) var ordförande i riksdagens trafikutskott 2014-2018 och expert i den statliga utredningen En annan tågordning (SOU 2015:110).
Christer Ljungberg, grundare av och senior rådgivare åt Trivectorgruppen
Mats Améen, senior trafikkonsult och tidigare chefsstrateg inom Skånetrafiken

Erbjud pendlarkort till kommunens anställda 31. august 2023
Dagens Samhälle 16 juni 2022
För de flesta kommuner i Sverige är vägtrafiken det viktigaste att ställa om ifall klimatmålen ska vara möjliga att nå.

Kommunerna kan och bör gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Även om klimatfrågans konsekvenser är globala så har alla utsläpp en lokal källa. För de flesta kommuner i Sverige är vägtrafiken det viktigaste att ställa om ifall klimatmålen ska vara möjliga att nå. Klimatpolitiska rådet i Lund visar i sin senaste rapport att transporterna står för...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund
Anders Almgren (S)
Oppositionsråd i Lund

Svensk biogas kan stoppa fossilbränsle från Ryssland 31. august 2023
ETC 6/4 2022
Kriget och klimatnödläget kräver handling nu. För att få fred i Ukraina, minska växthusgaserna och öka försörjningstryggheten i en orolig värld bör biogasens potential nyttjas fullt ut.

Kriget i Ukraina finansieras genom exportintäkter från olja och fossilgas. Sverige och andra länder borde snarast sluta köpa fossil energi från Putins regim. Det globala klimatnödläget kräver en rask ­utfasning av allt som bidrar till ­planetens uppvärmning. I Sverige går cirka 80 procent av olje­importen till transportsektorn. Över hälften av det importerade flygbränslet kommer från Ryssland. En snabb ö...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith Sammankallande i MP:s klimatnätverk och oppositionsråd Lunds kommun

Södra Sandby hotas av trafiken 31. august 2023
Skånska Dagbladet 17 februari 2022
Den tilltagande trafikproblemen och täktansökningar är ett hot mot att byn ska förbli den gröna och trevliga ort som många gillar idag.

Småskalighet, lugn, närhet till natur och goda pendlingsmöjligheter i en het region är några av Södra Sandbys största tillgångar. Dessa värden hotas av den tilltagande trafikproblemen och täktansökningar – och frågan har med rätta fått mer plats i debatten. Behovet av att lösa byns trafiksituation är idag akut. Tyvärr har idén om att bygga ut vägarna i byns yttre delar på sistone ...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith MP, Niklas Thidevall MP


 
Skugga Skugga Skugga