Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Bilen är aldrig lösningen– det gäller också elbilen 14. marts 2023
ETC debatt 13 mars 2023
Övergång från bil och flyg till kollektivtrafik och cykel är helt avgörande om transportsystemet ska bli fossilfritt.

Trots att antalet klimatförnekare i Sverige är få ledde valet 2022 till en regering som konsekvent river upp eller struntar i klimatrelaterade riksdagsbeslut. För oss som tar klimatvetenskapen på allvar finns anledning att fundera över vilka ­klimatreformer som kan få ett folkligt stöd och ha betydelse i nästa valrörelse. Dagens klimatdebatt domineras av åtgärder som främst tilltalar människor med gott om pengar. El...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith Sammankallande MP:s klimatnätverk

Samordna kommunens transporter – och få färre lastbilar i stan 7. marts 2023
Lokal debatt Sydsvenskan 1 mars 2023
Färre lastbilar gör staden trevligare att vistas i. Ett kommunal lager för samordnad varudistribution ökar beredskapen, minskar klimatpåverkan och sparar pengar åt kommunen.

När jag 2019 skrev en motion om hur antalet lastbilar i Lunds tätort kan bli färre genom att ett kommunalt varulager etableras var klimatet mitt huvudmotiv. Sedan motionen skrevs för 4 år har fler omständigheter tillkommit som talar för att motionen bör bifallas. Under pandemin blev det uppenbart hur sårbar kommunen är när det inte fanns lager med munskydd och annat. Både p g a detta och en ökad krigsrisk har kommuner av stat...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)

Inkludera Green Cargo i klimatmålsarbetet 23. januar 2023
DI.debatt.se10 januari 2023
Regeringen bör inkludera de statliga bolagen för att stötta ny-industrialiseringen i Norrland och Sveriges klimatsatsningar

Den stora fleråriga nationella infrastrukturplanen innebär att Sverige rekordsatsar 165 miljarder kronor på våra järnvägar för att ställa om transportsystemet och driva på den gröna industriella revolutionen. I tillägg har Trafikverket ett pågående regeringsuppdrag att fördela 600 miljoner kronor till hållbara intermodala omlastningsplatser för alla trafikslag: ”den nationella planen ska bidra till (....

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Anders Öberg (S), Regionråd och tillträdande ordförande Norrbottens Regionstyrelse
Glenn Berggård (V), Oppositionsregionråd och styrelseledamot i Region Norrbotten
Linda Jonsson (V), regionfullmäktigeledamot, Region Norrbotten
Tomas Mörtsell (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Storuman, tidigare regionråd i Region Västerbotten och ordförande för Norra Skogsägarna
Sven Tornberg (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Haparanda
Lars Näslund (M), tillträdande vice ordförande i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik
Karin Svensson Smith (Mp), kommunalråd i Lund och tidigare ordförande i riksdagens Trafikutskott

Jonas Wallstedt, VD Expandia AB

Pausa övergången från biogas till el i kollektivtrafiken 15. december 2022
Dagens Samhälle
För att inte trycket ska öka på elnätet eller i den offentliga ekonomin bör bussarna köras på biogas, anser Karin Svensson Smith (MP), Ulrika Tollgren (S) och Anna Thore (S).

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd. Kärnkraftverken är tidvis avstängda, elpriserna är höga och kan stiga ännu mer. Det finns risk för att elen inte räcker vissa timmar i vinter. Därför bör inte risken för strömavbrott höjas ytterligare genom att elanvändningen ökas. 

I södra Sverige körs den regionala busstrafiken nu i stor utsträcknin...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lunds kommun, Ulrika Tollgren (S), oppositionsråd i Kristianstads kommun, och Anna Thore (S), ordförande i vatten- och miljönämnden, Kalmar kommun.

Som tågförespråkare är det svårt att ha förtroende för Trafikverket 9. december 2022
Aktuella frågor, Sydsvenskan.
Förslaget i den nuvarande regeringens budget att omfördela 750 miljoner kronor från järnvägsunderhåll till vägunderhåll kommer från Trafikverket, skriver Karin Svensson Smith (MP).

Tre M-politiker med ansvar för kollektivtrafiken, Carina Zachau, Kristoffer Tamsons och Peter Hermansson, riktar berättigad kritik mot Trafikverket och den tidigare S-regeringen (Aktuella frågor 1/12). Det är SJ och regionala trafikhuvudmän, till exempel Skånetrafiken, som möts av tågresenärers frustration över att inte ku...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, (MP) var ledamot i riksdagens trafikutskott 1998 - 2010 och 2014 - 2018 samt expert i den statliga utredningen om järnvägens organisation SOU 2015:110.


 
Skugga Skugga Skugga