Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Ta tåget ut i världen 7. juni 2018
Nedan finns en rapport som är framtagen tillsammans med EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP). Vi vill att dag- och nattågstrafik ersätter flyg för resor i Europa så långt möjligt.
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Vad händer med planerna på en höghastighetsjärnväg? 19. december 2017
Den 10 oktober gjorde SR ett inslag om höghastighetsjärnvägen.

Lyssna på inslaget på Sveriges Radios hemsida.

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Så kan vi låna till tågen 14. juli 2017
Dagens Industri 13 juli 2017
Bygget av en framtida höghastighetsbana bör skötas i ett separat statligt bolag. Det skulle underlätta olika finansieringslösningar. Då blir det möjligt att lånefinansiera nya stambanor, vilket annars förhindras av budgetreglerna

Denna vecka fick Stockholmsregionens invånare en rejäl förbättring av kollektivtrafiken när Citybanan började trafikeras. Det blir fler avgångar, kortare restid och mindre risk för stopp i tågtrafiken. Citybanan är också ett lyft för hela Sverige. När Citybanan löser upp flaskhalsen för tågtrafiken genom Stockholm blir det mer plats för alla tåg som passerar där.

P&a...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karolina Skog, miljöminister (MP)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP) och ordförande i trafikutskottet
Janine Alm Ericson, riksdagsledamot (MP) och ekonomisk-politisk talesperson

Flygskatt styrmedel för klimat och rättvisa 1. juli 2017
Dagens Arena 30 juni 2017
Människor som bor i hyreshus och inte köper bil måste få ett större utrymme i klimatomställningen. De styrmedel som ger störst klimatnytta har också vanligtvis en positiv fördelningseffekt

I senaste numret av Nature hävdar ett antal forskare att ökningen av mänskligt orsakad klimatpåverkan måste vändas inom tre år om det ska finnas en chans att klara Parisavtalet.

Jag vet inte vilka osäkerhetsbedömningar som ingår i deras resonemang, men anser ändå att det är hög tid att fasa ut användningen av olja och kol.

Men hur ska det vara möjligt att...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson-Smith (MP) ordförande i riksdagens trafikutskott.

Vi vill varna för en övertro på att elbilar ensamt kan lösa klimatproblemen. 19. juni 2017
Sydsvenskan 19 juni 2017
Biogasdrivna fordon och arbetsmaskiner bör inte hindras från att användas i städernas centrala delar.

När president Donald Trump sagt att USA inte ska följa sina åtaganden i enlighet med Parisavtalet, ökar trycket på oss andra som inser allvaret i klimatförändringarna. Tiden är knapp och därför behövs nya redskap för att ta mänskligheten ut ur oljeberoendet. Kommuner över hela världen pressar på och så är det också i Sverige. Men vi vill varna för en övertro på att elbilar ensam...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson för MP
Annika Eriksson
ordförande för MP-Norrbotten
Marcus Friberg
kommunalråd för MP i Helsingborg
Rebecka Hovenberg
kommunalråd för MP i Linköping
Ulf Kamne
kommunalråd för MP i Göteborg
Andreas Porswald
regionråd för MP i Västmanland
Jessica Rydéll
regionråd för MP i Kalmar
Elisabeth Undén
ordförande i Göteborgs Energi, MP


 
Skugga Skugga Skugga