Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Lastbilarnas antal och storlek måste minska 18. februar 2024
DN-Debatt.se 15 februari
Vår slutsats kvarstår: För att minska förekomst av potthål, dödsolyckor och klimatskador bör såväl lastbilarnas antal som storlek minska.

I vår debattartikel lyfter vi tre problem där volymen lastbilstransporter är en viktig orsak: vägskador, dödsolyckor på väg samt klimatpåverkan. Angående potthål och övriga vägskador som är påtagliga för alla privatbilister väljer Transportföretagen i sin replik att inte säga något alls. Det är klokt av dem eftersom det finns en övertygande evidens för sambandet mellan tun...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, ordförande (MP) i riksdagens trafikutskott 2014–2018, ledamot trafikutskottet 1998–2010
Roger Bydler, sammankallande i Klimatriksdagens grupp för transport/mobilitet, fd chef för långsiktig vägplanering och it-chef vid Vägverket

Tunga lastbilar står i vägen för lösningar på trafikkaoset 8. februar 2024
DN DEBATT 8/2.
I Sverige får lastbilar vara längre och tyngre än i övriga EU, och vägarna slits därför hårt. De stora fordonen ökar dessutom riskerna i trafiken, konkurrerar ut järnvägen och förstärker klimatutsläppen. En avstånds- och viktbaserad skatt är nödvändig för ett transporteffektivt samhälle.

Situationen i den svenska vägtrafiken är kaosartad. Potthål, stopp och olyckor är allmänna samtals­ämnen. De cirka 1 000 bilar som i januari fastnade under många timmar på E22 i Skåne blev en nyhet med internationell spridning. Och problemen fortsätter: Natten mot onsdagen stod trafiken still på riksväg 50 norr om Motala sedan flera lastbilar fastnat. Samma läge uppstod på E20 utanför Örebro, när ha...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, ordförande (MP) i riksdagens trafikutskott 2014–2018, ledamot trafikutskottet 1998–2010
Roger Bydler, sammankallande i Klimatriksdagens grupp för transport/mobilitet, fd chef för långsiktig vägplanering och it-chef vid Vägverket

Debatt: EU tar sikte på framtiden – men Sverige missar tåget 24. januar 2024
ETC 24 januari
Nu är Sverige rejält på efterkälken. Tidöregeringen missar tågtrafikens potential och klamrar istället fast sig vid ogrundade prognoser om kärnkraftsutbyggnad och tekniska lösningar som ännu bara finns på ritborden hos bil- och flygindustrin.

I Trafikverkets nyligen presenterade inriktningsunderlag för transportsystemet (15 januari) saknas den järnvägssatsning EU efterlyser. I järnvägens barndom var Sverige pionjär vilket var väldigt viktigt för utveckling av näringsliv och välstånd. Nu är Sverige rejält på efterkälken. Tidöregeringen missar tågtrafikens potential och klamrar istället fast sig vid ogrundade prognoser om kärnkraftsutby...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)
Fd ordförande i riksdagens trafikutskott

Många översvämningsskador är knappast oförutsedda händelser 15. januar 2024
sydsvenskan.se 15 januari 2024
Att säkra dricksvatten och fungerade VA-system bör rimligen vara en del av den förhöjda beredskap som regeringen har aviserat.

Den stora vattenläckan i Lund den 9 januari och västra Ringsjöns pågående översvämning visar hur sårbar dagens hantering av dricksvatten och avlopp är.

Det är bra att VA-Syd:s företrädare Magdalena Beck (S) och Lars Leonardsson (M) påtalar vikten av höjda ambitioner (Aktuella frågor...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk

Rusta upp järnvägen så att tågen går i tid 31. december 2023
Dagens Industri - nätupplagan 28 december 2023
Under en av de största helgerna i Sverige når kaoset på järnvägarna nya oanade höjder. När många vill besöka släktingar för gemensamt julfirande fungerar det svenska järnvägssystemet sämre än på länge, skriver representanter för kollektivtrafikanternas intresseorganisation Resenärerna.

Vi håller med företrädare för Tidö-regeringen när de i DI 11 december 2023 skriver om att underhållet för det svenska väg- och järnvägsnätet måste stärkas. Men de åtgärder som regeringen föreslår har negativ eller i bästa fall ingen effekt för vare sig vägar eller järnvägar. 

Under ...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith
Mårten Zetterman
styrelseledamöter för kollektivtrafikanternas intresseorganisation Resenärerna


 
Skugga Skugga Skugga