Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
framtidens mobilitet i medelstora städer 16. februar 2021
AFRY anordnade frukostseminarium om framtidens mobilitet i medelstora städer

Seminariet hölls den 29 januari 2021, och du kan se det här https://youtu.be/8ee9dj8lXe4 

Läs mer »

Nya spårvagnslinjer har blivit en symbol för urban modernitet 12. december 2020
Sydsvenskan
Det som tidigare ansågs vara spårvagnens nackdel – brist på flexibilitet – har visat sig vara en framgångsfaktor, skriver Shahad Lund och Karin Svensson Smith.

Idag invigs spårvägen i Lund. Därmed blir Lund den första stad i Sverige på 100 år som etablerar spårvagnstrafik utan att ha haft det förut. Lund är nu en del av den renässans som pågår för spårvagnstrafik i Europa.

Det finns många anledningar till att spårvägstrafik blivit sådan framgång.

Allt fler människor understryker vikten av att kunna gå och cykla p&a...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith och Shahad Lund

Utbyggnad av E22 svar på nödläge? 1. december 2020
Kvällsposten
De fem år som mätt högst global medeltemperatur sedan mätningarna inleddes i slutet av 1800-talet har alla inträffat sedan 2014. Sedan Greta Thunberg 2018 startade sin strejk för klimatet har medvetenheten om allvaret i klimatförändringarna växt över hela världen och lett till många aktioner. I Lund har invånare under flera årtionden visat ett stort miljöengagemang. Efter ett medborgarförslag 2019 erkände kommunstyrelsen att globalt klimatnödläge råder. Frågan är vilka konsekvenser detta erkännande ska få.

Lunds klimatpolitiska råd
Som första kommun i Sverige inrättade Lunds kommun 2018 ett eget klimatpolitiskt råd. Det är kaxigt och typiskt för Lund; i stället för att invänta och försöka översätta den nationella klimatpolitiska rådets rekommendationer till den lokala nivån tar kommunen hjälp av vetenskaplig expertis från Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp....

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith och Laban Melchert Thelaus

I media 5. oktober 2020
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Tågtunnel under Lund är ett hot mot höghastighetstågen 5. juli 2020
Kvällsposten
Det vore orimligt om alla kommuner likt Lund kräver att järnvägen ska gå i tunnlar genom tätorten. Det är en enorm kostnadsfördyring. Generellt gäller att förorda den järnvägslösning som snabbast blir klar, skriver Karin Svensson Smith (MP) och järnvägsdebattören Carl-Johan Jargenius i Kvp.

Regeringen uppdrog den 25 juni åt Trafikverket att komplettera utredningarna om nya stambanor för höghastighetståg. Verket ska analysera möjliga linjesträckningar, hur fort tågen ska gå och hur banorna ska byggas. I uppdraget ingår också att se var stationerna ska ligga. Givetvis ska verket ta hänsyn till samhällsekonomiska och klimatmässiga effekter.

Lund är i dag en av de kommuner i landet som har den allr...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith och Carl-Johan Jargenius


 
Skugga Skugga Skugga