Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Två debattartiklar 26. december 2019
Vombsjön och höghastighetståg.
Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Vombsjösänkan kan bli biosfärområde 23. december 2019
https://www.skd.se/2019/12/23/vombsjosankan-kan-bli-biosfaromrade/
Vombsjösänkan med Revingefältet, Krankesjön, Vombsjön, Vombs fure och Vombs ängar är ett unikt naturområde. För att bevara, förvalta och utveckla området på bästa sätt är arbetsformerna inom begreppet biosfärområde ändamålsenliga. I biosfärområden ska naturen utvecklas tillsammans med de boende i och kring området. Ett biosfärområde får internationell uppmärksamhet och kan stärka Lunds kommuns roll som ett grönt föredöme.

Lunds kommun har deltagit i EU-projektet LIFEscape som syftade till att visa hur landskapskonventionen kunde implementeras på lokal nivå. Som en följd av projektet inleddes ett samarbete mellan Lunds kommun och grannkommunerna Sjöbo och Eslöv med avsikt att undersöka möjligheterna för att Vombsjösänkan formellt ska utses till biosfärområde. Ett sådant mellankommunalt arbete är viktigt för att värna Vombsjö...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, oppositionsråd (MP) Lunds kommun
Ewa Björnberg, kommunfullmäktigeledamot (MP) Lunds kommun
Hjalmar Dahm, styrelseledamot

Höghastighetståg är biljetten till framtiden 23. december 2019
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/hoghastighetstag-ar-biljetten-till-framtiden/
Miljöpartiet vill att fler ska kunna resa med tåg i stället för med flyg och bil och att mer gods ska kunna transporteras på järnvägen. Den största nyttan med ny höghastighetsjärnväg är framför allt regional då kapaciteten för regionala tåg förstärks, skriver flera MP-politiker.

DEBATT. För att våra barn och barnbarn ska kunna leva ett gott liv utan att drabbas hårt av klimatförändringarna behöver klimatutsläppen minska. Riksdagen har beslutat att år 2045 ska Sverige ha nått nettonollutsläpp. Transportsektorn står i dag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att lyckas med omställningen behöver transporterna bli mer energieffektiva. Järnv&aum...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Emma Berginger (MP), Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Mätta Ivarsson (MP), Gruppledare Region Skåne
Stefana Hoti (MP), Gruppledare Malmö
Karin Svensson Smith (MP), Oppositionsråd MP Lunds kommun

I media 19. november 2019
Färdigställ snarast supercykelstråket mellan Malmö och Lund.

Läs debattartikeln i Sydsvenskan. Under debattartiklar finns även en artikel om byggandet av flygplatser.
30 september skrev Lokaltidningen Lund om hur MP vill stoppa fartdårar.

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith

Färdigställ snarast supercykelstråket mellan Malmö och Lund. 19. november 2019
Sydsvenskan
Att plöja ner miljarder kronor på bredare motorvägar och samtidigt mest bara dutta och utreda när det kommer till cykelvägar håller inte längre. Det skriver Karin Svensson Smith, Karolina Skog och Shahad Lund, Miljöpartiet.

Malmö och Lund brukar turas om att utses som de bästa städerna för cykling i Sverige. Nu är tiden inne att förena de två genom en högklassig snabbcykelväg.

Region Skånes färska rapport Koncept för Supercykelstråk i Skåne innehåller allt politiker behöver veta för att fatta beslut så att cykelstråket kan bli verklighet. I åtta år har det utretts och dis...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP, oppositionsråd i Lund
Karolina Skog (MP), riksdagsledamot och finanspolitisk talesperson för Miljöpartiet
Shahad Lund, ordförande för Miljöpartiet i Lund


 
Skugga Skugga Skugga