Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Inkludera Green Cargo i klimatmålsarbetet 23. januar 2023
DI.debatt.se10 januari 2023
Regeringen bör inkludera de statliga bolagen för att stötta ny-industrialiseringen i Norrland och Sveriges klimatsatsningar

Den stora fleråriga nationella infrastrukturplanen innebär att Sverige rekordsatsar 165 miljarder kronor på våra järnvägar för att ställa om transportsystemet och driva på den gröna industriella revolutionen. I tillägg har Trafikverket ett pågående regeringsuppdrag att fördela 600 miljoner kronor till hållbara intermodala omlastningsplatser för alla trafikslag: ”den nationella planen ska bidra till (....

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Anders Öberg (S), Regionråd och tillträdande ordförande Norrbottens Regionstyrelse
Glenn Berggård (V), Oppositionsregionråd och styrelseledamot i Region Norrbotten
Linda Jonsson (V), regionfullmäktigeledamot, Region Norrbotten
Tomas Mörtsell (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Storuman, tidigare regionråd i Region Västerbotten och ordförande för Norra Skogsägarna
Sven Tornberg (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Haparanda
Lars Näslund (M), tillträdande vice ordförande i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik
Karin Svensson Smith (Mp), kommunalråd i Lund och tidigare ordförande i riksdagens Trafikutskott

Jonas Wallstedt, VD Expandia AB

Pausa övergången från biogas till el i kollektivtrafiken 15. december 2022
Dagens Samhälle
För att inte trycket ska öka på elnätet eller i den offentliga ekonomin bör bussarna köras på biogas, anser Karin Svensson Smith (MP), Ulrika Tollgren (S) och Anna Thore (S).

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd. Kärnkraftverken är tidvis avstängda, elpriserna är höga och kan stiga ännu mer. Det finns risk för att elen inte räcker vissa timmar i vinter. Därför bör inte risken för strömavbrott höjas ytterligare genom att elanvändningen ökas. 

I södra Sverige körs den regionala busstrafiken nu i stor utsträcknin...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lunds kommun, Ulrika Tollgren (S), oppositionsråd i Kristianstads kommun, och Anna Thore (S), ordförande i vatten- och miljönämnden, Kalmar kommun.

Som tågförespråkare är det svårt att ha förtroende för Trafikverket 9. december 2022
Aktuella frågor, Sydsvenskan.
Förslaget i den nuvarande regeringens budget att omfördela 750 miljoner kronor från järnvägsunderhåll till vägunderhåll kommer från Trafikverket, skriver Karin Svensson Smith (MP).

Tre M-politiker med ansvar för kollektivtrafiken, Carina Zachau, Kristoffer Tamsons och Peter Hermansson, riktar berättigad kritik mot Trafikverket och den tidigare S-regeringen (Aktuella frågor 1/12). Det är SJ och regionala trafikhuvudmän, till exempel Skånetrafiken, som möts av tågresenärers frustration över att inte ku...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith, (MP) var ledamot i riksdagens trafikutskott 1998 - 2010 och 2014 - 2018 samt expert i den statliga utredningen om järnvägens organisation SOU 2015:110.

Hög tid satsa på tåg i tid 5. oktober 2022
Dagens Industri
Det är dags för en nationell samling med målet att få ordning på spåren, tåg i tid och mer tågtrafik, skriver företrädare för tågtrafiken.

Svenska folket har röstat med fötterna – och valt tåget! Sedan början av 90-talet har resandet med tåg ökat stadigt och har mer än dubblerats. Återgången efter pandemin gick snabbare än vad de flesta trodde. Sedan i början av sommaren är resandet tillbaka på rekordnivåerna från 2019 och alla prognoser visar på en fortsatt ökad efterfrågan. Nytt är också att efterfrågan p&a...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Jonas Friberg, ordförande Resenärerna

Karin Svensson Smith, tidigare ordförande riksdagens trafikutskott

Pär Helgesson, ansvarig strategisk infrastruktur SJ

Insändare: Klimatförändringarna är här och nu 16. september 2022
Skånska Dagbladet
Företrädare för Centerpartiet använder i sitt debattinlägg (Sydsvenskan 22 juni) argument för att inte bygga bostäder på åkermark som sammanfaller med hur Miljöpartiet och engagerade Lundabor resonerar. Kriget i Ukraina och klimatförändringarna gör att många har insett betydelsen av att ha mark som kan ge föda åt människor. Men varför är åkermark mindre värdefull om det är en väg som ska byggas?

Frågan kan ställas eftersom C var pådrivande i tekniska nämndens beslut 22/6 om att en östlig Förbifart ska byggas. På tekniska nämnden röstade MP för förvaltningens förslag till åtgärder i Södra Sandby, att utveckla infrastruktur för gång- och cykel samt kollektivtrafik. Lastbilstrafikens problem föreslås bli

hanterad genom att arbeta med vägvisning samt att stärka trafiks...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP), Oppositionsråd och 2:e vice ordf tekniska nämnden


 
Skugga Skugga Skugga