Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Miljöpartiet prioriterar miljö, jämställdhet och solidaritet 17. maj 2019
Sydsvenskan.se lokal debatt 17 maj 2019

Miljöpartiet prioriterar miljö, jämställdhet och solidaritet, även i budgeten för 2020. Därför har vi gjort en överenskommelse med den styrande Kvintetten om delar av budgeten. Vi är nöjda över flera vinster i överenskommelsen, inte minst att Höjeådalen skyddas och görs till naturreservat.

Denna överenskommelse berör socialnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. I kommunfullmäktige är SD vågmästare. På senaste budgetmötet fällde SD utslaget i flera viktiga budgetfrågor. Inget ansvarstagande parti kan tycka att detta är önskvärt. Med överenskommelsen minskar vi SD:s inflytande.

Höjeådalen skyddas. I överenskommelsen skyddas H...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith
Kommunalråd (MP)
Ulf Nymark
Kommunfullmäktigeledamot (MP)
Axel Hallberg
Kommunfullmäktigeledamot (MP)

Det brådskar att utöka järnvägens kapacitet 8. maj 2019
KvP debatt 3 maj 2019
Det är inte järnvägens uppgift att i första hand bidra till stadsbyggnad. Slutreplik till styrande Kvintetten i Lund och Föreningen Vid Spåret.

Huvudsyftet med den artikel jag publicerade på Kvällsposten Debatt i mitten av april var att argumentera för att järnvägen ska utformas efter tågtrafikens behov och inte tvärtom. De repliker jag har fått från Lunds styrande kvintett och Föreningen Vid spåret utgår från stadsbyggnadsargument i första hand. Jag har all respekt för stadsbyggnadsmål, men att bidra till att n&a...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund

Fastna inte i tunnelseende om järnvägen i Lund 18. april 2019
Kvällsposten debatt 11 apr 2019
Lunds politiker gör rätt i att lära oss av tidigare misstag och inte tidigt fastna i en enda lösning för hur staden ska göra med järnvägen. Det är viktigt att fler alternativ än en tunnel utreds, som spår på marknivå och järnväg på bropelare.

Göteborg blev missnöjet över beslutet att bygga järnvägstunneln Västlänken så starkt att det bildades ett nytt parti – Demokraterna som med 17 procent av rösterna blev näst största parti i höstens kommunval. Det finns de som menar att den politiska ledningen i Lund inte lyssnade tillräckligt mycket innan det fattades beslut om att bygga spårvagnsspår. När det nu ska tas ställning til...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)
Oppositionsråd i Lund

Vi behöver fler gröna oaser i framtiden 18. april 2019
Åsikter Sydsvenskan 18 april 2019
Lund behöver fler rekreationsområden som är tillgängliga för personer som färdas utan bil, inte färre.

I sitt inlägg i Åsikter 16 april 2019, skriver Per Strandell att många gröna förkämpar går till attack när bostadsbyggande planeras alltför nära Höje å. Och ja, om det är vad som krävs för att skydda de få naturliga grönområden som finns nära stadskärnan så går Miljöpartiet gärna till attack. Vi gör det som står i vår makt för att bevara och v&a...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith
Kommunalråd för Miljöpartiet i Lund

Vi behöver slätare underlag för cyklar och rullstolar 18. april 2019
Åsikter Sydsvenska 5 april 2019
Städerna måste anpassas för såväl säker gångtrafik som snabbcykling, lådcyklar och cykling i maklig takt.

Elfe Olsson undrar under vinjetten Åsikter, Sydsvenskan 2 april, varför smågatsten ska bytas mot betong i Lunds kommun. Nu har vare sig jag eller någon annan politiker mig veterligen hävdat att det ska vara just betong som ersätter smågatsten. Det flera av oss framför är att cyklister och rullstolsburna behöver ett slätare underlag för förflyttning i staden. Om det ska vara betong, asfalt eller granithällar med stö...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)


 
Skugga Skugga Skugga