Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Att slippa reklam för fossila bränslen bör vara självklart 12. maj 2023
Aktuella frågor Sydsvenska dagbladet 11 maj 2023
För att undvika oåterkalleliga effekter i de globala klimatsystemen, till exempel att Golfströmmen ändrar riktning eller tappar i styrka, är radikala utsläppsminskningar till 2030 nödvändiga.

Moderaternas EU-parlamentariker Arba Kokalari påstår att Miljöpartiet vill förbjuda miljömärkningarna Svanen och KRAV (Aktuella frågor 5/5). Hon hävdar också att Miljöpartiet vill stoppa reklam för solpaneler. Inget av det stämmer.

Möjligen kan Kokalaris antaganden bero på att hon inte förstår vå...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker
Karin Svensson Smith, sammankallande i Miljöpartiets klimatnätverk
Kerstin Johnsson (MP), klimatambassadör och kommunfullmäktigeledamot i Lund

Debatt: Prio på kollektivtrafik – inte på mer bilism 17. april 2023
ETC 15 april 2023
IPCC efterlyser ”en fullständig omvälvning av hur vi lever våra liv och organiserar våra samhällen”. Svaret på denna uppmaning är ­effektiva åtgärder för en snabb och radikal utsläppsminskning.
I Sverige är det transport­sektorn som är i störst behov av omställning.

Motorvägar och avlägsna köpcentra har spätt på bilberoendet. Mellan en tredjedel och hälften av svenska städers totala ytor utgörs idag av gator där biltrafiken tar upp merparten av utrymmet. Ansenliga arealer är reserverade för stilla­stående bilar. En genomsnittlig bil står parkerad drygt 23 timmar per dag eller 97 procent av sin livstid. I Sverige finns det uppskattningsvis 50 kvadratmeter parkeringsyta per person samt...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)
Sammankallande MP:s klimatnätverk

Bilen är aldrig lösningen– det gäller också elbilen 14. marts 2023
ETC debatt 13 mars 2023
Övergång från bil och flyg till kollektivtrafik och cykel är helt avgörande om transportsystemet ska bli fossilfritt.

Trots att antalet klimatförnekare i Sverige är få ledde valet 2022 till en regering som konsekvent river upp eller struntar i klimatrelaterade riksdagsbeslut. För oss som tar klimatvetenskapen på allvar finns anledning att fundera över vilka ­klimatreformer som kan få ett folkligt stöd och ha betydelse i nästa valrörelse. Dagens klimatdebatt domineras av åtgärder som främst tilltalar människor med gott om pengar. El...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith Sammankallande MP:s klimatnätverk

Samordna kommunens transporter – och få färre lastbilar i stan 7. marts 2023
Lokal debatt Sydsvenskan 1 mars 2023
Färre lastbilar gör staden trevligare att vistas i. Ett kommunal lager för samordnad varudistribution ökar beredskapen, minskar klimatpåverkan och sparar pengar åt kommunen.

När jag 2019 skrev en motion om hur antalet lastbilar i Lunds tätort kan bli färre genom att ett kommunalt varulager etableras var klimatet mitt huvudmotiv. Sedan motionen skrevs för 4 år har fler omständigheter tillkommit som talar för att motionen bör bifallas. Under pandemin blev det uppenbart hur sårbar kommunen är när det inte fanns lager med munskydd och annat. Både p g a detta och en ökad krigsrisk har kommuner av stat...

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Karin Svensson Smith (MP)

Inkludera Green Cargo i klimatmålsarbetet 23. januar 2023
DI.debatt.se10 januari 2023
Regeringen bör inkludera de statliga bolagen för att stötta ny-industrialiseringen i Norrland och Sveriges klimatsatsningar

Den stora fleråriga nationella infrastrukturplanen innebär att Sverige rekordsatsar 165 miljarder kronor på våra järnvägar för att ställa om transportsystemet och driva på den gröna industriella revolutionen. I tillägg har Trafikverket ett pågående regeringsuppdrag att fördela 600 miljoner kronor till hållbara intermodala omlastningsplatser för alla trafikslag: ”den nationella planen ska bidra till (....

Läs mer »
Kommentera / Utskriftsvänlig

Anders Öberg (S), Regionråd och tillträdande ordförande Norrbottens Regionstyrelse
Glenn Berggård (V), Oppositionsregionråd och styrelseledamot i Region Norrbotten
Linda Jonsson (V), regionfullmäktigeledamot, Region Norrbotten
Tomas Mörtsell (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Storuman, tidigare regionråd i Region Västerbotten och ordförande för Norra Skogsägarna
Sven Tornberg (C), Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Haparanda
Lars Näslund (M), tillträdande vice ordförande i kommunstyrelsen i Örnsköldsvik
Karin Svensson Smith (Mp), kommunalråd i Lund och tidigare ordförande i riksdagens Trafikutskott

Jonas Wallstedt, VD Expandia AB


 
Skugga Skugga Skugga