Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. juni 2020
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
7 initiativ under Europeiska trafikantveckan 2019
Europeiska trafikantveckan 2019 (v 38) hade hållbara resor och transporter i fokus. Under veckan tog Miljöpartiet i Lund 7 initiativ i form av motioner till kommunfullmäktige.

Miljöpartiet vill att Lunds kommun tar större ansvar för att minska bilismen i staden. Lund ska vara en attraktiv och hållbar stad.
 • Fasa ut parkeringssubventioner, marknadsanpassa avgifterna!

  Vi måste göra mer för att klimatmålen ska nås. Vi vill att Lunds kommun marknadsanpassar parkeringsavgifterna, för att minska bilresandet som i sin tur minskar utsläpp av växthusgaser.

   

 • Bilfria zoner vid skolor

  Lunds kommun bör inrätta bilfria zoner runt skolorna för att bidra till en tryggare trafikmiljö för barnen, bättre folkhälsa och en god miljö med mindre utsläpp.

   

 • Vad ska vi ha kollektivtrafiken till?

  Kollektivtrafikresandet i Lund bör öka med 3,5 % per år, för att minska klimatpåverkan, buller, olyckor och trafikens markanvändning. Vi vill att Lund tar fram en ny kollektivtrafikvision med 2035 som målår.

   

 • Parkeringsregler som uppmuntrar till cykling

  Vi vill införa en maxgräns för parkering i cykelställ till 14 dygn (mot 24 timmar idag) och ta fram tydlig skyltning om regler. Vi vill också se ett åtgärdsprogram för hur slängda och felaktigt uppställda elsparkcyklar snabbt ska kunna bortforslas

   

 • Färre lastbilar i Lunds tätorter - samordna varudistribution

  I syfte att sänka kostnaderna och få ned miljöbelastningen vill vi att Lund inför samordnad varudistribution till äldreboende, skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter.

   

 • Snabba på snabbcykelvägen Malmö-Lund

  Miljöpartiet tog i januari 2011 initiativ till en cykelhighway Malmö-Lund. Nu är det dags att fullfölja upprustningen av den nuvarande cykelvägen till en godtagbar snabbcykelstandard.

   

 • Bara laglig trafik ska vara välkommen i Lund

  Antalet omkomna i vägtrafikolyckor ökar, trots tydliga mål om minskat antal dödsolyckor. Vi föreslår att Lund inför aktiva farthinder som ett led i att förbättra trafiksäkerheten.Du hittar samtliga motioner under "kommunala initiativ", 16-22 september 2019.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga